архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.9, бр.2, година XVI, 2009г.
Двустранни отношения между Република България и Португалската република
МВнР, Дирекция "Европа II"
България и Португалия установяват дипломатически отношения през 1925 г. През 1945 г. те са прекъснати и са възстановени през 1974 г. Демократичните процеси у нас след 1989 г. създават условия за активизиране на двустранните отношения. Португалия оказва последователна подкрепа за присъединяването на нашата страна към ЕС и НАТО.   ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКО РАВНИЩЕ

   През 1994 г. официално посещение в България прави президентът на Португалската република д-р Мариу Соариш, а през 2002 г. - президентът Жорж Фернанду Бранку де Сампайо. През 1995 г. на официално посещение в Португалия е президентът Желю Желев. През 1998 г. работно посещение прави президентът Петър Стоянов, а през 2004 г. президентът Георги Първанов е на държавно посещение.

   ПАРЛАМЕНТАРНИ КОНТАКТИ

   През март 2006 г. председателят на Народното събрание Георги Пирински посети Португалия, където присъства заедно с придружаващата го делегация на тържественото заседание на Асамблеята на републиката, по време на което португалският парламент ратифицира Договора за присъединяване на България и Румъния към ЕС. Към 40-то НС на Република България е създадена група за приятелство с Португалия. Очаква се група за приятелство да се създаде и към португалския парламент.

   ДВУСТРАННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

   Водещите стоки в износа на България за Португалия до края на третото тримесечие на 2008 г. са нитрилни съединения, необработено олово, прежди от камгарна вълна, медни ламарини, машини за терасиране. В България от Португалия през 2008 г. са се внасяли главно медикаменти, пневматични гуми, хартии и картони, агломериран корк, части за апарати, плодови сокове.

   ПОРТУГАЛСКИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

   Португалските инвестиции, регистрирани у нас, са много малко. По данни на БНБ общият им обем за периода 2000-2008 г. (III тримесечие) е 23,6 млн. евро. Основно са насочени в областта на хранително-вкусовата и обувната промишленост и финансово-кредитната сфера. Над 80 % от португалските инвестиции в България са осъществени в последните четири години от посочения период.

   Португалия е малка страна, но с добри основни икономически показатели през последните няколко години, които я класираха в челната редица за въвеждане на еврото и прогнозите я сочат като една от най-динамично развиващите се икономики в ЕС. Тя е привлекателна за чуждестранните инвеститори с успешно провежданите реформи, политическа стабилност и правителствена политика, насочена към насърчаване на икономиката и създаване на облекчения за чуждестранните инвестиции, но същевременно се стреми да развива нова икономическа стратегия за конкурентоспособност, която до голяма степен залага на интернационализирането на най-жизнеспособните португалски компании и настаняването им на нови пазари главно в страните от ЦИЕ. От голямо значение са създадените специални програми за индустриално развитие на Португалия (ПЕДИП) и Специалният фонд за интернационализация на португалските фирми (ФИЕП), които подпомагат излизането на португалските инвеститори в чужбина.

   България би следвало да привлече интереса на португалските инвеститори в области като туризма и хотелиерството (главно алтернативните форми на туризъм, допълнителните туристически услуги и съпътстващите туризма индустрии), услугите, строителството и изграждането на инфраструктурни проекти, телекомуникациите, селското стопанство (основно лозарство) и др.

   На 26 септември 2002 г. в НДК се проведе Българо-португалски бизнес форум, който беше приветстван лично от президентите на двете страни, Жоржи Сампайо и Георги Първанов. Във форума участваха над 40 големи португалски фирми, които установиха контакти с български партньори, като с някои от тях вече се води бизнес кореспонденция (в областта на корабостроенето).

   В периода 2-4 май 2007 г. се проведе посещение на българския премиер Сергей Станишев в Португалия. Проведени са официални срещи с министър-председателя на Португалия Жузе Сократеш, с президента Анибал Каваку Силва и с Антонио Фелипе, заместник-председател на Асамблеята на републиката. Обсъдени са възможностите за разширяване на сътрудничеството в икономическата сфера. Очакването и на двете страни е реализирането на проекта за магистрала "Тракия" да стимулира допълнително икономическите връзки между тях.

   СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

   Съществува успешно сътрудничество между социалните министерства. През февруари 2001 г. на посещение в Лисабон бе министърът на труда и социалната политика на Р България Иван Нейков. През май 2001 г. португалският министър на труда и солидарността Паулу Педрозо бе на посещение у нас и подписа Меморандум за сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика.

   В рамките на посещението на португалския президент Сампайо в София (25-27 септември 2002 г.) бе подписана Спогодбата между Република България и Португалската република за взаимно наемане на техни граждани (подписана в София на 26.09.2002 г., в сила от 12.07.2003 г. и обнародвана в ДВ, бр. 67 от 29.07.2003 г.)

   През първите две години от членството на България в ЕС Португалската република прилага разрешителен режим за достъп на българските граждани до своя трудов пазар.

   Отношенията в областта на социалната сигурност се уреждат с Регламент 1408/71/ЕИО.

   ТУРИЗЪМ

   Възможностите за сътрудничество в областта на туризма са големи, но все още неизползвани. По данни на Държавната агенция по туризъм през 2007 г. България са посетили 11 836 португалски граждани, което представлява ръст с близо 50 % спрямо 2006 г.

   СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА

   Развива се на основата на подписаната в Лисабон през 1976 г. Културна спогодба между двете страни и на периодично подписвани тригодишни програми.

   На 15 март 2005 г. португалският посланик у нас Н. Пр. Мариу душ Сантуш проведе среща с министъра на образованието и науката доц. д-р Игор Дамянов и постави въпроса приемът на студенти в СУ "Св. Климент Охридски" по специалността португалска филология да се извършва на португалски (а не на френски и испански) и през 2006 г. в 13 СОУ "Кирил и Методий" да се разкрие още една двуезична паралелка с изучаване на португалски език.

   В рамките на официалното посещение в Португалия от 2 до 4 май 2007 г. на министър-председателя Сергей Станишев бе подписана нова тригодишна Програма за изпълнение на Културната спогодба между Република България и Португалската република за периода 2007-2010 г.

   БЪЛГАРИТЕ В ПОРТУГАЛИЯ

   Най-много българи има в столицата Лисабон и околностите. През последните три години броят на българите в Португалия се е увеличил многократно. Понастоящем броят на българите в страната варира между 10 и 12 хил. души. От тях законно пребиваващи са 4 хиляди души (според държавния секретар на вътрешната администрация Жозе Магаляеш). Сред нашите сънародници има редица културни, научни дейци и бизнесмени. Сред музикантите е синът на известния български композитор Марин Големинов. Има художници и спортисти, архитект Николай Фиков – един от първите български граждани, установили се в Португалия.

   На територията на посолството в Лисабон има православен параклис "Св. Йоан Рилски" и е учредена Българска православна църковна община със същото име. В параклиса има редовно служещ свещеник, назначен от Светия синод.
София, март 2009 г.
горе