архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ИНТЕРВЮ ЕВРОПА стр.4, бр.2, година XVI, 2009г.
Анибал Каваку Силва, президент на Португалската република
   Искам да поздравя списание "Европа 2001" за решението да публикува един брой изцяло посветен на Португалия в сътрудничество с Посолството на Португалия в София. Убеден съм, че тази инициатива ще допринесе за популяризиране на моята страна, на нейната история, на нейната култура и на политическата, икономическата и социалната действителност, както и позициите и становищата, които защитава като деен член на Европейския съюз, на Атлантическия алианс и на Обединените нации.

   Днес Португалия и България са партньори в Европейския съюз и в НАТО. Споделяме ценности и идеали, както и твърдото желание да разширим сътрудничеството, което ни свързва.

   Португалия от самото начало неизменно подкрепяше присъединяването на България към Европейския съюз. Португалско беше технологичното решение, което позволи на някои от новоприетите държави в Европейския съюз достъп до Шенгенското пространство. На свой ред португалското председателство през 2007 г. доведе до подписване на Лисабонския договор, който цели да отговори на предизвикателствата, които разширяването постави пред процеса на вземане на решения в Европейския съюз.

   Португалия работи днес за утвърждаване на модел за развитие, основан на иновация, научни изследвания, нови технологии и на обучение на своите граждани. Ние сме страна, която трябваше да се пребори с много от предизвикателствата, пред които днес е изправена България в резултат на присъединяването си към Европейския съюз. Тези предизвикателства родиха умения в най-различни области, които може да се окажат много полезни в перспектива за разширяване на нашите двустранни връзки. За целта е необходимо да се насърчават контактите между нашите граждани, предприемачи и учени, както и да се множат инициативите като тази, която списание "Европа 2001", в добър час, е решило да осъществи.

   Интересът и вниманието, които българското общество винаги е проявявало към португалската култура, език и културно наследство, несъмнено ще се обогатят при прочита на това издание, което представя съвременна Португалия с нови таланти и нови проекти в областта на културата, туризма и културното наследство. Една страна, която умее да свързва своите традиции с най-вдъхновяващия модерен опит и която заслужава да бъде посетена.
Превод от португалски:
Здравка Найденова
горе