архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОКАРТОТЕКА стр.8, бр.2, година XV, 2008г.
Република България и Република Албания
Справка от дирекция "Европа I" на МВнР
Отношенията между Република България и Република Албания бележат тенденция на възходящо развитие през последните години. Поддържат се регулярни контакти на високо и най-високо равнище.ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ


   Дипломатическите отношения между България и Албания се установяват през април 1914 г.

   България открива своя легация в Тирана през 1925 г., а Албания в София - през 1926 г.

   В периода 1940-1945 г. в Тирана функционира Българско генерално консулство, акредитирано към Министерството на външните работи в Рим.

   През март 1954 г. дипломатическото представяне е издигнато на ниво посолства.

   От началото на 60-те години посолствата на двете страни се ръководят от временно управляващи.

   На 25 януари 1988 г. е постигната договореност между двете страни за размяна на посланици.

ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ


   Основа за развитието на отношенията между Република България и Република Албания е подписаният през 1993 г. Договор за приятелство и сътрудничество.

   Отношенията между Република България и Република Албания бележат тенденция на възходящо развитие през последните години. Поддържат се регулярни контакти на високо и най-високо равнище. Търговско- икономическите отношения бележат значим ръст. Подписаната през януари 2007 г. Програма за културно сътрудничество допринася за по-нататъшното развитие на отношенията в областта на образованието, науката и културата.

   Задълбочаването на българо-албанските отношения допринася и за развитието на многостранното сътрудничество в Югоизточна Европа и реализацията на регионалните инфраструктурни проекти - Коридор № 8, свързването на енергийните системи на България, Република Македония и Албания, реализирането на проекта “АМБО", съвместни проекти в областта на телекомуникациите и др.

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ


   Между двете страни има активен политически диалог на високо и най- високо равнище. В хронологичен ред срещите на ниво президент, премиер, председател на парламент и министър на външните работи са, както следва:

На равнище президент:
 • 10-11 септември 2004 г. - официално посещение на албанския президент Алфред Мойсиу в България.
 • 9-10 декември 2004 г. - президентът на Република България Георги Първанов взе участие в конференцията на най-високо равнище на балканските страни на тема “Развитието на междуетническия и междурелигиозен диалог - решаващ фактор за стабилността и развитието на Балканите".
 • 20-21 май 2005 г. - албанският президент Алфред Мойсиу взе участие в провелия се във Варна форум “Културни коридори в ЮИЕ - общо минало и споделено наследство - ключ към бъдещото сътрудничество".
 • 28 април 2006 г. - българският президент Георги Първанов взе участие в неформална работна среща в Дуръс на президентите от региона по инициатива на албанския и хърватския президенти.
 • 19 май 2006 г. - албанският президент Алфред Мойсиу взе участие в 13-та среща на държавните ръководители на страните от Централна Европа, Варна.
На равнище министър-председател:
 • 26-27 март 2003 г. - официално посещение на министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски в Албания.
 • 17-18 ноември 2003 г. - официално посещение в София на министър- председателя на Албания Фатос Нано.
 • 28-29 януари 2007 г. - официално посещение на министър-председателя на Република България Сергей Станишев в Албания.
 • 26-27 ноември 2007 г. - посещение на министър-председателя на Албания Сали Бериша в София за участие в Срещата на правителствените ръководители на страните, членки на ЦЕИ.
На парламентарно равнище:
 • 4 март 2002 г. - посещение на председателя на Народното събрание на Република България проф. Огнян Герджиков в Албания.
 • 26-27 юли 2004 г. - официално посещение на председателя на Събранието на Република Албания Сервет Пълумби в София.
 • 2-3 декември 2007 г. - официално посещение на председателя на Народното събрание на Република България Георги Пирински в Албания.
На равнище министър на външните работи:
 • 30 юни 2003 г. - посещение на министър Соломон Паси в Албания за среща на министрите на външните работи на страните по Коридор № 8.
 • 21 октомври 2004 г. - министър Соломон Паси посети Албания като част от обиколката си в страните от Западните Балкани.
 • 19-20 декември 2005 г. - работно посещение на министъра на външните работи на Албания Бесник Мустафай в България.
 • 24 ноември 2006 г. - посещение на заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин в Тирана за участие в срещата на високо равнище на държавите, членки на ЦЕИ.
 • 13-14 септември 2007 г. - посещение на министъра на външните работи на Албания Люлзим Баша в България за участие в неформалната среща на министрите на външните работи на страните от ПСЮИЕ.
 • 27-28 февруари 2008 г. - посещение на министъра на външните работи на Албания Люлзим Баша в София за участие в срещата на министрите на външните работи на страните от ПСЮИЕ.


   Сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция

   Като страна, членка на Европейския съюз и на НАТО, България оказва подкрепа за успешната реализация на външнополитическите приоритети на Албания за членство в НАТО и в ЕС. Подписаният Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция и годишните планове за неговата реализация създават възможности за активно сътрудничество в тази важна област.

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО


   Търговско-икономическите отношения между Република България и Република Албания се регулират от Спогодба за търговско-икономическо сътрудничество.

   През последните години бе разширена договорно-правната база на отношенията. Подписани бяха споразумения, спогодби, меморандуми и други двустранни документи за взаимна административна помощ в митническата област, за международни комбинирани превози на товари, за морско и търговско корабоплаване, за телекомуникациите и пощенските услуги, за сътрудничество между ТПП на двете страни и др.

   Във външната търговия на Албания България традиционно заема 6-о - 7-о място след Италия, Гърция, Турция, Германия, Русия, Украйна и Китай.

   Основно място в стоковата структура на българския износ през последните години заема групата на енергетиката, хранителните продукти от растителен произход, продукти на фармацевтичната и химическата промишленост, пластмаси и др. При вноса от Албания преобладават вторичните суровини - мед, месинг и алуминий.

   През 2004 г. се създаде първото смесено предприятие за производство на безалкохолни напитки (“Готмар" - гр. Съединение и “Алд крис" - Тирана) с начална инвестиция за 6 млн. евро. Българските фирми “Електроимпекс", “Хюндай-Трафо" и “Елкабел-Бургас" спечелиха търгове в Албания. Активно действа и клонът на Първа инвестиционна банка в Албания с филиали в Тирана, Дуръс, Вльора, Елбасан, Фиер и Корча. Специализираната фирма в енергийния отрасъл НИКДИМ откри свое представителство в Тирана и успешно налага продукцията си на албанския енергиен пазар. През изминалата година фирма “Каолин АД" регистрира българо-албанско дружество с 90% българско участие.

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО


   Отношенията в областта на културата и образованието се регулират от подписаната през 1990 г. Спогодба за културно и научно сътрудничество. В изпълнение на спогодбата се подписват тригодишни културни програми. През януари 2007 г. бе подписана Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2007-2009 г.

   Като по-важни културни прояви през последните години могат да се посочат: изложба в Тирана “България и българите в албанските архиви"; експозиция от екслибриси на българската Национална художествена академия; изложба на албанската художничка Рудина Прода в София; участието на ансамбли и български театрални трупи на международни театрални фестивали в Албания, както и на албански състави у нас. Показан бе филмът “Любов и раздяла" на българската режисьорка Адела Пеева, както и документалният филм “Камбани на спомените" на албанския режисьор Надире Бузо.

   В България бе направена презентация на книгата на бившия министър на външните работи Бесник Мустафай “Невъобразимо лято", а първата издадена на албански език “История на България", с автори Христо Матанов, Ангел Димитров и Боби Бобев, бе представена на албанската общественост.

   Редовни контакти и сътрудничество се поддържат между Софийския университет “Св. Климент Охридски" и Тиранския университет, университетите във Велико Търново и Елбасан, Благоевград и Корча. Има подписано споразумение между академиите на науките, както и между архивите на двете страни.

КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ


   Между двете страни има подписана Спогодба за облекчен визов режим, която е действаща и понастоящем.

   Към момента между България и Албания съществува асиметричен визов режим. Българските граждани пътуват в Албания без визи, а за албанските граждани са въведени редица облекчения. Съществува безвизов режим за влизане и пребиваване до 90 дни в рамките на 6 месеца на гражданите на двете страни, притежаващи дипломатически и служебни паспорти.

   С Решение № 837 от 21 октомври 2004 г. на Министерския съвет се освобождават от такси за визи за краткосрочно пребиваване албанските граждани, пребиваващи в България като организирани туристи. По силата на същото решение албанските граждани, които кандидатстват в българското посолство в Тирана за визи за транзитно преминаване през България, също са освободени от заплащането на такси за визи.

   През 2007 г. бе сключено Споразумение за улесняване на процедурите по издаване на визи за краткосрочно пребиваване между Европейската общност и Република Албания, което влезе в сила на 1 януари 2008 г. По силата на Общностното споразумение ще бъдат въведени облекчени процедури за албанските граждани при подаване на молбите за визи, както и ще се прилагат кратки срокове за обработка на молбите за визи и тяхното издаване.
Април 2008 г.
горе