архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОКАРТОТЕКА стр.7, бр.2, година XV, 2008г.
Албания: статистически портрет
Територия: 28 748 кв.км
Население: около 3,2 млн.
Гъстота на населението: 131 души на кв.км
Официален език: албански
Форма на управление:
Парламентарна република

БВП: 20,2 млрд. долара (2006)
Икономически ръст: 5 % (2006)
Градско население: 43 %
Религия: ислям (70 %), православие (20 %), католицизъм (10 %)
Най-висок връх: Голям Кораб (2753 м)
   На запад Албания граничи с Адриатическо море, от север, юг и изток нейни съседки са Сърбия, Македония, Черна гора и Гърция. Фактът, че е разположена между Италия и традиционно войнолюбивите балкански царства и княжества, е причина в продължение на векове да са правени многобройни опити за нейното завладяване. Днес обаче Албания е независима демократична държава, която бързо се развива и модернизира.

КЛИМАТ И ИКОНОМИКА


   По крайбрежието, където релефът е низинен, климатът е средиземноморски. Ето защо там виреят множество субтропични растения с дебели и месести листа като олеандъра и дафиновото дърво. По-голямата част от територията на страната обаче е заета от планини, а една трета заемат горите. В тези райони климатът е типично планински - с кратка есен и пролет и продължителна, снежна зима. Повечето големи реки се вливат в Средиземно море, като на места образуват живописни клисури. На албанска територия са и части от най-красивите езера на Балканския полуостров - Охридското, Преспанското и Шкодренското.

   Основни култури, които се отглеждат в Албания, са пшеница, царевица, слънчоглед, картофи, тютюн. С бързи темпове се развива говедовъдството. Най-успешни за албанската икономика са производството и преработката на памук, тютюн, петролни продукти, торове и др.

УПРАВЛЕНИЕ


   Албания е парламентарна република. Държавен глава на страната е президентът, който се избира от Народното събрание. В албанския парламент има 140 депутати, от които 100 се избират директно от населението от листите по избирателни райони, а останалите 40 се избират от избирателните листи в зависимост от това, колко процента е получила всяка партия. Страната е разделена на окръзи, общини и кметства. Голяма част от проблемите, свързани с културата, финансите или обществения живот, се решават на ниво местна власт от общинските съвети.

ИСТОРИЯ


   Смята се, че днешните албанци произлизат от древните илири, заселили Балканския полуостров много преди древните гърци. На територията на съвременна Албания е имало гръцки колонии, по-късно тук е била разположена римската провинция Далмация. След като са завладявани от няколко различни държави, през 1478 г. албанските земи попадат под властта на Османската империя и обявяват независимостта си едва след края на Балканската война, на 28 ноември 1912 г. На тази дата е и националният празник на страната - Денят на знамето.

   По време на Втората световна война Албания е окупирана от Италия, а водачът на съпротивата - Енвер Ходжа, завзема властта, след като италианците се оттеглят. Той налага комунистически режим и управлява до смъртта си през 1985 г. В началото на 90-те години започват демократичните промени в страната. По пътя на своето държавно и икономическо преустройство Албания става член на редица международни организации, като по този начин постепенно излиза от дългогодишната си изолация - ОССЕ (1991), Европейски съвет (1995), Световната търговска организация (2000). Албания все повече се развива и като туристическа дестинация - приблизително 40 хиляди туристи я посещават годишно. По-големи градове и туристически центрове са столицата Тирана (око ло 340 хил. души), Дуръс (Драч), Елбасан, Шкодра (Скадър), Вльора.

ЛЮБОПИТНО


   - Интересно е, че помежду си албанците се делят на геги и тоски. В миналото гегите се групирали в кланове, а тоските живеели в подобно на феодално общество, но след установяването на комунистическия режим в страната и двата типа обществени организации са унищожени. В днешно време сериозни различия между геги и тоски няма.

   - Името на Република Албания на албански език е Shqiperia (произнася се Шкипърия) и означава “Земя на орлите". Орелът като национален символ присъства и на знамето на държавата.

   - В условията на комунистическа власт през 1967 г. официално са забранени всички религии и страната е обявена за първата атеистична държава в света. Съществуващите вероизповедания са възстановени през 1990 година.
Състави: Мария Ангелова
горе