архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ТРАДИЦИИ стр.48, бр.2, година XV, 2008г.
Лахута
Лахутата е един от най-древните музикални инструменти в цяла Европа, на които все още се свири.

Лахутата е един от най-близките до сърцето на албанеца музикални инструменти. Любовта му към нея проличава в красивата резба.   Лахутата е традиционен за Албания музикален инструмент. Тя е от семейството на лютнята, има една струна и на нея се свири с лък. Лахутата много прилича на типичната като цяло за Балканите гусла, както и на инструмента ребаб, който е бил много разпространен в пределите на Османската империя и все още може да бъде чут сред някои бедуински арабски племена.

   На лахута обикновено не се изпълняват инструментали, а звуците й служат за фон. В древността пътуващите поети я използвали за привличане на вниманието на минувачите към творчеството си. По-късно, по време на османското владичество, музикантите лахутари са мъже, които свирят на събирания след вечеря или по повод на празници. Те акомпанират на изпълняваните от самите тях песни или речитатив от юнашкия епос. Свиренето на лахута е потомствено занимание и се предава с векове от поколение на поколение. В днешно време това изкуство вече се среща рядко, единствено в северните планински региони на страната.
горе