архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ОБЩЕСТВО стр.18, бр.1, година XX, 2013г.
Историята на Словакия в дати


   IV в. пр.н.е. - в. пр.н.е.: Територията на Словакия е населена първо с келти, а след това с германи.

   I в. - IV в.: Югозападната част на днешна Словакия се намира в границите на Римската империя.

   V в. - VI в.: По време на преселението на народите през територията на страната преминават много етноси.

   След VI в. в Карпатите проникват славяни и през VII в. е създаден първият племенен съюз. Славянската държава, известна като Княжество Нитра, се оформя през VIII в. и се слива със съседна Моравия. Така възниква държавата на западните славяни - Великоморавия, която през 833 г. достига златния си век с делото на светите братя Кирил и Методий при управлението на княз Ростислав. Самият Методий е погребан в Моравия. По-късно последователите на двамата братя са прогонени от Великоморавия в Средновековна България заради преориентиране на политиката на Великоморавия от Византия към Източното франкско кралство.

   През 907 г. маджарите унищожават Великоморавската държава. След разпада й през X в. и през следващите хиляда години земите на Словакия стават част от Кралство Унгария. Заради особеното си икономическо и културно значение през първите два века Княжество Нитра запазва известна автономия в рамките на Унгария. Днешният етнически облик на Словакия се оформя още тогава чрез навлизането на немци, власи и унгарци по словашките земи. От XI в. до 1918 г. Словакия е позната като Горна Унгария.

   През 1241 г. земите на днешна Словакия попадат под удара на монголското нашествие и някои територии се обезлюдяват. По решение на унгарския крал Бела IV те са заселени с немци, които основават нови градове. По това време се строят много крепости, служещи за отбрана на територията.

   XIV - XV в.: В периода на златното Средновековие се развиват търговията и минното дело.

   През 1526 г. при битката край град Мохач унгарските въоръжени сили са напълно разбити от армията на Сюлейман Великолепни и голяма част от Унгарското кралство попада за 175 години под турска власт. След завземането на Будин (днешна Будапеща) Братислава, позната тогава като Pressburg, Pressporek, Posonium или Posony, става престолен град на хабсбургската Унгарска държава. От 1541 г. тук се местят всичките кралски институции и по-голямата част от унгарската аристокрация. От 1563 г. до 1830 г. в Братислава се извършва коронацията на унгарските крале. В катедралния събор "Свети Мартин" за този период са се състояли 19 коронации.

   Между XVII и XVIII в.: След поредица от въстания на унгарската аристокрация срещу властта на Хабсбургите се сключва примирие. През 1711 г. започва да се възстановява стопанството и на територията на днешна Словакия заработват първите манифактури, възобновява се работата в мините и в град Банска Щявница е основана Академия за минно дело - първото висше училище от този род в света.

   80-те години на XVIII в.: Започва формирането на съвременния словашки народ, като импулсът за този процес са основно идеите на Просвещението, както и реформите на император Йозеф II. Процесът е изключително труден с оглед на асимилационната унгарска политика, съчетавана с репресии спрямо неунгарското население. Защитник на словаците и правата им става интелигенция от словашки произход, главно от редиците на християнските духовници. Една от основните цели е признаване на литературен словашки език.

   През 1918 г. Австро-Унгария се разпада и на 28 октомври е обявена независимостта на Чехословашката република. Според нейната доктрина това е държава на "чехословашки народ" и словашкият език се смята за диалект. Всъщност зад тази доктрина стои стремежът чехите и словаците заедно да представляват болшинство в държава с огромен брой немци, тъй като единствено на територията на Словакия словаците са мнозинство. Въпреки това създаването на една държава с чехите има много положителни последствия за политическото и културно развитие на Словакия.

   През 1938 г. Мюнхенското споразумение слага край на първата Чехословашка република. На 13 март 1938 г. Хитлер поставя пред Словакия две алтернативи - разделянето й между Полша и Унгария или обявяване на отделна държава, напълно подчинена на нацистка Германия. Така на 14 март 1938 г. е обявена словашка държава с президент Йозеф Тисо - католически свещеник. Фашисткото управление в Словакия няма голяма подкрепа между населението и през 1944 г. избухва Словашкото национално въстание, потушено от немските въоръжени сили.

   През 1945 г. страната отново става част от Чехословакия. След Втората световна война Чехословакия се обединява, но попада в съветската сфера на влияние.

   През 1948 г. в Чехословакия се установява комунистическа власт и през 1960 г. е приета конституция с ново наименование на държавата - Чехословашка социалистическа република.

   През 1968 г. войските на Варшавския договор прекратяват реформаторската политика на Пражката пролет, осъществявана от ръководителя на Комунистическата партия Александър Дубчек - словак по произход.

   През 1969 г. след Пражката пролет Чехословакия става федерация от Чешката и Словашката социалистическа република.

   През 1989 г. комунистите падат от власт.

   През 1992 г. след невъзможност да бъде постигнато съгласие между политическите елити на Чехия и Словакия относно някои аспекти на управлението на общата република, се стига до решението за разделяне на Чехословакия.

   На 1 януари 1993 г. са обявени две нови държави - Словашка република и Чешка република, като по взаимен договор и двете са правоприемници на Чехословакия.

   През март 2004 г. Словакия става член на НАТО, а през май 2004 г. влиза в състава на Европейския съюз.

   На 21. 12. 2007 г. Словакия е приета в Шенген и е премахнат граничният контрол навсякъде с изключение на границата с Украйна.

   От 1. 01. 2009 г. Словакия въвежда общата европейска валута - евро.
горе