архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.9, бр.1, година XX, 2013г.
Икономиката на Словашката република
Томаш Бичан
Въпреки че развитието на икономиката на независима Словакия протече подобно на България - по трънливия път на трудната икономическа трансформация, днес можем да наречем тази част от историята на страната успех. На 1 януари 2013 г. Словашката република отбеляза 20 години от своето самостоятелно съществуване и нейните икономически постижения са на ниво, каквото при раждането й не са очаквали и най-големите оптимисти. Средният ръст на брутния вътрешен продукт в този период е 4,6% годишно (за сравнение в същото време Чешката република достигна ръст от 2,8%). Въпреки сегашния негативен глобален тренд страната има неоспорими конкурентни предимства, оценени от много чуждестранни инвеститори. Предвид твърдата конкуренция в днешно време тези предимства може да се окажат временни и страната ще трябва да се справя с нови сложни предизвикателства в областта на икономиката, иновациите, трансфера на модерни технологии и също като България с неблагоприятното демографско развитие. Последствията от застаряващото население вече се проявяват - расте броят на жителите след активната трудова възраст, повишават се разходите на здравеопазването. Прогнозира се ускоряване на процеса след 2020 г.   МАЛКО ИСТОРИЯ

   След Втората световна война, особено през 50-те години, словашката икономика е изграждана като допълнение към чешката и поради това се ориентира главно към тежката промишленост - металургия и оръжейна индустрия, производства с по-ниска добавена стойност и нуждаещи се от много работна сила. Тази социалистическа конструкция обаче рухва след 1989 г. Тогава Словакия не може да печели от износа на оръжията, нито от пазарите на бившия СИВ. Страната пропада на икономическото дъно. През първите три години от трансформацията й брутният вътрешен продукт се срива с 23%, безработицата достига 10% и цените се увеличават двойно. Това е време на приватизация, последвана от висока инфлация. В края на 90-те години страната стига до финансов колапс и се оказва, че по-голямата част от новите собственици на приватизирани предприятия не умеят да ги управляват.

   И СЕГА...

   Радикалният обрат в икономическата и политическата история на Словакия настъпва по време на правителството на Микулаш Дзуринда. Една от най-важните предпоставки за това е притокът на чуждестранен капитал, за който е нужна икономическа и политическа стабилност и привлекателна цена на работната ръка. Правителството успява да стабилизира икономиката и да заздрави финансовата система. Инфлацията намалява, пада дефицитът на публичните финанси, стабилизира се курсът на словашката крона. Постепенно заработват пазарните отношения и голяма част от държавната собственост е приватизирана. Словакия се отваря за света, което, от друга страна, увеличава зависимостта й от външните пазари. През 2012 г. над 90% от словашката продукция се изнася, като това е следствие основно от чуждите инвестиции, спечелени благодарение на успешните реформи. Напълно се промени и продуктовата структура. Докато през 1993 г. Словакия изнася основно метали, химически и нефтени продукти, днес само автомобилите съставят над една трета от БВП, а друга една четвърт са продукти на електронната промишленост. Ако към автомобилната промишленост включим и продукцията на гуми, пластмаси, ламарина и под, то тогава тази индустрия има почти 50% дял в цялата словашка промишленост. Един от важните фактори за привличане на инвестиции в днешно време е еврото. Независимо от кризата в еврозоната използването на общата европейска валута, към която Словакия премина през 2009 г., все още носи предимства. Друга предпоставка е централното местоположение на Словакия в Европа, както и продължаващата икономическа и политическа стабилност и нисък външен дълг на страната. В рамките на Вишеградската четворка Словакия е първенец в качеството на работната ръка, която има добра квалификация, езикови знания и конкурентна цена. Според анализ на Световната банка - Doing Business 2012, Словакия предоставя най-добрите условия за бизнес между държавите от Централна и Източна Европа. Ниските разходи за труд и предоставената данъчна ваканция обаче дават на чуждестранните инвеститори възможност да превеждат голяма част от произведената добавена стойност извън Словакия, което е причината трудовите възнаграждения в страната все още да изостават от западноевропейските страни.

   ЕКСПОРТЕН ПОТЕНЦИАЛ НА СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА

   Големината на Словакия, историческото развитие на страната и промишлената продукция на словашките фирми, както и броят на жителите и покупателната им способност, са предпоставка за експортната ориентация на словашката икономика. Двигателят на ръста на БВП е традиционно чуждестранното търсене основно в автомобилната промишленост. През 2011 г. износът изпревари с 2,5% ръста на печалбата, като 60 % от нея идва именно от износ на стойност 42,2 млрд. евро.

   НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРОМИШЛЕНИ ОТРАСЛИ НА СЛОВАШКАТА ИКОНОМИКА

   АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

   Словакия е един от важните центрове на автомобилната промишленост. Това се дължи на присъствието на модерните предприятия на три автомобилни фирми: Volkswagen (Братислава), PSA Peugeot Citroën (Търнава) и KIA Motors (Жилина). Развитието на тази индустрия започва през 90-те години на миналия век, когато немската компания Volkswagen започва производството на коли в Братислава. През последвалите две десетилетия този отрасъл се разраства. През юли 2011 г. по време на глобалната рецесия промишлената продукция расте със средно 18% годишно. Според аналитиците това е така именно благодарение на автомобилната промишленост. През 2011 г. Словакия е произвела 119 коли на 1000 жители, с което става най-големият производител на автомобили на глава от населението в света.

   ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

   Това е вторият най-голям експортно ориентиран отрасъл, имащ над една четвърт дял в словашката промишленост. През 2009 г. компанията Samsung Electronics Slovakia стана най-големият словашки износител. Други важни прозиводители на електроника са тайванските компании AU optronics и Foxconn.

   ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

   Секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) е важен стълб на икономиката, който дава работа на десетки хиляди хора и има голям принос в ръста на производителността. През 2009 г. фирмите за ИКТ са платили само като данъци от заплати 170 млн. евро, което е повече от всички фирми в словашката промишленост.

   ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

   Химическата промишленост расте вече втора година по-бързо от цялата словашка индустрия и през изминалата година генерира 12,43 млрд. евро печалба, което е увеличение с 29%. Основната причина е не само покачването на цените на нефта и газа, които са основните суровини за тази промишленост, но и повишеното тръсене на тези продукти.

   ВЗАИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ТЪРГОВСКИЯТ ОБМЕН С БЪЛГАРИЯ

   През 2011 г. двустранният търговски обмен с България достига най-високото си ниво от официалното установяване на дипломатическите връзки преди 20 години. Спрямо 2010 г. отбелязва ръст с 27,7% и достига 438,1 млн. евро. Словашкият износ за България расте спрямо 2010 г. с 29,7% и достига 350,8 млн. евро, а вносът от България се увеличава с 20,3% и възлиза на 87,3 млн. евро. Търговското салдо на Словакия е положително и през 2011 г. достига стойност от 263,5 млн. евро. Въпреки активизирането на двустранните търговски отношения те все още не са на ниво, отговарящо на потенциала на двете страни. Добри перспективи виждаме в енергетиката, като словашките фирми се интересуват основно от проекти, свързани с машиностроенето за енергетиката, обработката на нефт, газ и техните деривати. Словашките компании могат да предложат доставки на технологии и техническо оборудване, комплексен ноу-хау, както и съфинансиране на проекти. Потенциал за сътрудничество има и в автомобилната промишленост под формата на доставки за нуждите на тази индустрия.

   Български фирми, които искат да търгуват със словашки фирми или да започнат работа на словашкия пазар, могат да ползват услугите на Словашката агенция за подкрепа на търговията и инвестициите - SARIO. Тя предлага помощ при търсене на подходящ словашки доставчик, съдействие при основаване на съвместно предприятие или друга форма на партньорство със словашки субект, асистиране при прилагане на инвестиционни проекти, изготвяне на секторни и регионални анализи, предоставяне на информация за недвижими имоти и др.

   НЯКОИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СЛОВАШКИ ПРОДУКТИ И ФИРМИ

   ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

   Три са словашките продукти, които са вписани в Европейския регистър на защитените наименования - меко сирене от овче мляко "бриндза", полумек пушен кашкавал "пареница" и специфичен вид сладки "скалицки тръделник".

   Сиренето бриндза е най-познатият специалитет и е важна съставка в словашко традиционно ястие "галушки с бриндза". Най-големите му производители в Словакия са млекозаводите в градовете Липтовски Микулаш и Бановце над Бебравоу. Повече от 20 години в Словакия се произвежда и сирене вид камамбер, познато под местното название "енциан", което се прави в млекозавод в град Кежмарок. Статут "гарантиран традиционен специалитет" имат редица млечни и месни продукти, между които различни видове овчи сирена и салами: "Ловджийски", "Липтовски", "Иновецки", наденица "Газдовска", кренвирши "Спиш" и пушена шунка "Шовдра".

   Словакия има опит и в производството на бонбони, шоколади и дребни сладки. По традиция специални бонбони се закачват на коледната елха и най-големият производител на този вид изделия е фирма I.D.C. Holding. Прочути са нейните пъстроцветни близалки, както и любимите на цели поколения словаци шоколадени вафли "Хоралка", "Татранка" и "Кавенка".

   НАПИТКИ

   В Словакия са успешни фирми, произвеждащи високоградусен алкохол. Традиционно словашко питие е "боровичка" - концентрат, приличащ на джин, но с по-силен аромат на хвойна. Естествено Словакия е най-големият производител на тази високоалкохолна напитка и има най-много защитени марки "боровичка" в Европейския съюз. Питието се произвежда с различни названия като "словашка боровичка", "липтовска боровичка", "спишска боровичка", но и "Карат Премиум". Най-известната марка е "Юниперус", произвеждана от 30-те години на миналия век в община Истебник, близо до град Тренчин (www.oldherold.sk). Популярни в страната са и ликьорите, като най-консумиран е "деменовка", произвеждан от 14 вида билки, мед и фин спирт от фирма St.Nicolaus Trade (www.stn-trade.sk). Друг оригинален словашки билков ликьор е "Татра Ти" (татрански чай), произвеждан от 10 години от фирма Karloff. Ликьорите на фирмата са оценени по време на конкурса World Spirits Award 2012 с три златни и един сребърен медал. ( www.karloff.sk ).

   Уникален словашки продукт е лимонадата "Винеа", създадена от словашки учен и произвеждана от 1974 г. Съставките й са натурален гроздов сок и екстракт от билки, газирана е и по вид и вкус прилича на шампанско, но е напълно безалкохолна. Първоначално тя е продукт на фирма Vitis, но днес се произвежда от Kofola и намира реализация на пазарите в Полша, Австрия, Германия, Гърция, Хърватска, Ирландия и скандинавските държави (www.firma.kofola.sk). А компанията Vitis днес произвежда бренди с високо качество "Специално бренди от Карпати" (www.vitis.sk).

   Разбира се, в Централна Европа не може без бира и макар Словакия да не е свързвана с тази напитка колкото Чехия, именно тук се произвежда една от най-добрите бири в Европа. През 2012 г. светла бира "Урпинер" печели сребърен медал в конкурса "European Beer Star 2012" в Германия, като се конкурира с 1366 вида бири от 45 държави. Забележителното в този случай е, че става дума за чисто словашки продукт. Тази бира се произвежда в пивоварната в град Банска Бистрица, собственост на словашки предприемачи, които доказват, че и без чуждестранен капитал може да се постигне продукт, оценен от любителите и познавачите и способен достойно да конкурира световните марки (www.urpiner.eu).

   Повече от 180 години в Словакия се произвежда шумящо вино марка "Хуберт" (www.hubertsekt.sk). Производството му в западнословашкия град Серед е най-старото в Европа извън Франция. Шумящото вино от Серед е с обозначение "Произведено в Словакия" и гроздето за него произхожда от южната част на страната, където има най-много лозя.

   Напоследък започват да пробиват на европейския пазар и тихите словашки вина, като най-типичните са тези от винен сорт грозде Велтлин и Ризлинг и сорт Дунав (www.mvc.sk). В Словакия се произвежда и ароматно токайско вино със златист цвят. То произхожда от областта Токай, която е исторически географски регион с традиции в лозарството и винарската промишленост (www.tokajskevino.sk ).

   ПРОМИШЛЕНОСТ

   Дълга традиция има и производството на стъклени изделия, но в условията на днешната твърда конкуренция са оцелели само няколко такива предприятия. Едно от тях е с повече от стогодишна традиция - стъкларският завод "Рона" в община Ледницке Ровне (www.rona.sk). От 1897 г. той е доставял специално стъкло за прочутия хотел "Захер" във Виена и днес произвежда широк асортимент стъклени изделия за домакинствата и ресторантите, като най-прочуто е ръчно духаното стъкло. Почти 96% от изделията на "Рона" са предназначени за износ, като успехът им се дължи на използването на най-модерните технологии, на качествения дизайн и богатството от декорации.

   Продукт на словашкото машиностроене е комплексът за разминиране "Божена" на компания Way Industry в град Крупина (www.way.sk). Тази дистанционно управлявана система обезвредява противотанкови и противопехотни мини и е успешно ползвана в много страни, засегнати от война.

   Друга изключителна словашка фирма е Spinea, която произвежда лагерен редуктор марка "Туин Спин". Това уникално изделие има световен патент и се изнася за целия свят (www.spinea.sk ).

   В областта на енергетиката много успешна е фирма GGE (биогаз, биомаса, когенерация), строяща биогазови електроцентрали на Балканите (www.gge.sk).

   ИКТ

   Словакия има място и в световния компютърен бранш. Към най-популярните софтуерни продукти, произхождащи от Словакия, се числи антивирусната програма NOD 32, изобретена от братиславската фирма Eset (www.eset.sk). Програмата се продава в над 100 държави и според организацията AV-Comparatives е най-добрата антивирусна програма в света. Други много успешни фирми в областта на компютърния софтуер са Kros (www.kros.sk), която е автор на програми за икономически дейности и за строителство, и Anasoft (www.anasoft.com ) с програми по поръчка според нуждите на клиента.
горе