архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.8, бр.1, година XX, 2013г.
20 години дипломатически отношения между Република България и Словашката република
Дирекция "Европейски държави" на МВнР


   Дипломатическите отношения между България и Чехословакия са установени на 27 септември 1920 г. България поддържа дипломатически връзки с първата самостоятелна Словашка държава през периода 1939-1945 г. След края на Втората световна война, когато Словакия отново става част от възстановената Чехословашка република, двустранният диалог се развива в рамките на отношенията между България и Чехословакия. В края на 1992 г. бившата Чехословашка федеративна република се разделя на две суверенни държави - Чешка република и Словашка република. На 23.12.1992 г. Република България признава независимостта на Словашката република и от 1.01.1993 г. между двете страни се установяват дипломатически отношения на равнище посолства. През 2013 г. отбелязваме 20 години от установяването на дипломатически отношения между България и Словакия. От 11 юли 2008 г. посланик на Словашката република в България е Н.Пр. Карол Мистрик, а посланик на Република България в Словакия от 29 май 2012 г. е Маргарита Ганева. През 2009 г. е открито почетно консулство на Словакия в България със седалище във Варна и консулски окръг - областите Варна, Бургас и Добрич.

   Политическите и експертните контакти между двете страни, партньори в ЕС и НАТО, са интензивни. В центъра на вниманието през изтеклата 2012 г. бяха ключови решения за бъдещето на ЕС, свързани с финансовата стабилност, преговорите за МФР (бел. ред. - Многогодишна финансова рамка) и финансирането на европейските политики. Потвърдена беше еднозначната подкрепа на Словакия за присъединяването на България към Шенгенското пространство.

   На 12-13 ноември 2012 г. се проведе официално посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Словакия, който бе придружен от голяма бизнес делегация. В рамките на визитата двамата премиери откриха 6-та борса за търговия, инвестиции и коопериране в гр. Нитра, на която България беше държава-партньор. Очаква се осъществените по време на форума бизнес контакти да допринесат за разширяване и задълбочаване на традиционно добрите търговско-икономически отношения между двете държави.

   Активни са контактите и на парламентарно равнище. През 2011 г. председателят на 41-вото Народно събрание Цецка Цачева осъществи работно посещение във връзка с участието в 13-та среща на председателите на парламентите от Регионалното партньорство. Народният представител в 41-вото Народно събрание Георги Пирински е председател на българската парламентарна група за приятелство със Словакия. Председател на словашката парламентарна група за приятелство с България е Яна Лашакова.

   През 2012 г. бяха разменени работни посещения на министрите на външните работи на двете страни. Министър Николай Младенов участва в международната конференция ГЛОБСЕК в Братислава, а словашкият вицепремиер и министър на външните работи Мирослав Лайчак - в Международната конференция за Балканите в София.

   Словакия отправи покана за официално посещение на президента Росен Плевнелиев в Братислава, като визитата се свързва с предстоящото честване на 1150-годишнината от началото на Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий. Договорено е провеждането на съвместно заседание на правителствата на двете страни през м. май 2013 г.

   Основополагащ за икономическото сътрудничество между двете страни е подписаният през 2007 г. Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Р България и Министерството на икономиката на Словашката република. В изпълнение на меморандума на 25-26 юни 2012 г. в Братислава се проведе второто заседание на Консултативната комисия за икономическо сътрудничество между България и Словакия. Набелязани бяха насоки за по-нататъшно увеличаване на стокообмена чрез разнообразяване на търговските потоци и за развитие на промишленото коопериране и излизане на трети пазари.

Стокообмен (данни на МИЕТ в млн. евро)
Година Износ Внос Салдо Стокообмен
2007 115.20 224.90 -109.70 340.10
2008 106.02 221.40 -115.38 327.42
2009 94.71 193.20 -98.49 287.91
2010 104.62 208.30 -103.68 312.92
2011 110.92 281.01 -170.09 391.93
І-VІІ 2012 71.60 187.60 -116.00 259.20


   Водещи стоки в износа са: жици и кабели, плоскости от желязо, цинк, алуминий, а във вноса - телевизионни апарати, електрически апарати за телефони, машини за обработка на информация, необработен алуминий, хартия и картони, шоколад и хранителни продукти. България и Словакия поддържат добри отношения в областта на енергетиката както на институционално, така и на фирмено ниво.

   През 2010 г. е подписано Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за инвестиции и Словашката агенция за развитие на инвестициите и търговията. За периода 1996-2011 г. са отчетени 22,9 млн. евро нетни преки чуждестранни инвестиции от Словакия, като страната заема 54-то място по размер на ПЧИ в България.
Страна 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Словакия 0.4 -0.1 -2.9 -0.9 3.0 2.2
  2007 2008 2009 2010 2011 Общо
  2.9 5.9 15.4 -13 -1.4 22.9
Източник: БНБ

   България е традиционно сред най-желаните дестинации за почивка на словашки граждани. Междуправителствена спогодба за сътрудничество в областта на туризма е в действие от 1997 г. На ежегодното Международно туристическо изложение в Братислава България се представя със специален щанд.

   Словашки граждани, посетили България с цел туризъм (данни на МИЕТ)
Година Брой туристи Изменение спрямо предходната година
2007 102 776 +23,3 %
2008 133 338 +12.4%
2009 71 927 -46.1%
2010 60 351 -16.1%
2011 59 555 - 1.3%
01. 08. 2012 46 569  


   Сътрудничеството в областта на образованието и науката се регламентира от Програма за сътрудничество между Министерството на образованието, младежта и науката на България (МОМН) и словашкото Министерство на образованието за периода 2003-2006 г., която се основава на Междуправителствената спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата, подписана през 1994 г. Между двете страни са разменени ноти за продължаване на действието на документа до подписване на нова програма. Съгласно тази програма двете страни си разменят ежегодно студенти за обучение във висши училища и специализанти за следдипломна квалификация или стаж. Ежегодно се разменят по 5 студенти и преподаватели за летни езикови курсове по българистика, словакистика и славистика, организирани от висши училища на двете страни. Между двете страни има и обмен на лектори по български и по словашки език.

   Българското училище "Христо Ботев" в гр. Братислава съществува от 1948 г. и привлича както български, така и словашки ученици. В момента училището функционира като СОУ с продължителност на обучението от първи до дванадесети клас и детска градина към него. То е българско държавно училище, регистрирано като училище от словашката училищна мрежа, с учредител МОМН на Р България.

   Българският културен институт в Братислава е създаден през 1971 г. и развива активна дейност за разпространение на българската култура сред словашките граждани. По данни от словашките институции към края на 2012 г. официално пребиваващите български граждани в Словакия са около 1800. Предполагаемата численост на живеещите в Словакия българи е значително по-голяма. Българите в Словакия са признати за национално малцинство и имат свой представител в Съвета на малцинствата към правителството. Те могат да кандидатстват с проекти за субсидии от бюджета за развитие на културно-просветната дейност на Словакия. В Словакия са регистрирани общо 9 културни клуба на българското землячество. Братиславският културен клуб издава списание "Сънародник". През 2005 г. е създадена българската православна църковна община "Св. Йоан Кръстител". В България словашката общност осъществява културно-просветната си дейност в рамките на чехословашкия клуб "Томаш Гарик Масарик" в София, имащ 120-годишни традиции.
София, януари 2013 г.
горе