архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
стр.3, бр.1, година XX, 2013г.
Словакия: визитна картичка


   Територия: 49 035 км2
Столица: Братислава
Население: 5,4 млн.
Гъстота на населението: 110 д./кв. км
Официален език: словашки
Форма на управление: парламентарна република
Президент: Иван Гашпарович
Религии: католицизъм
Парична единица: евро

   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РЕЛЕФ

   Словашката република е разположена в Централна Европа и граничи на север с Полша, а на изток с Украйна. На юг границите й опират до Унгария, на югозапад до Австрия, а на северозапад до Чехия.

   Около половината от територията на Словакия е заета от планини - Западните Карпати и Бескидите. Най-високата точка на страната е връх Герлаховски Щит - 2655 м. В централните зони на тези планини са Ниските и Високите Татри, които са по-стръмни. Близо една трета от страната е покрита с гори - главно иглoлистни и смесени, с равнинна и алпийска растителност.

   КЛИМАТ И ВОДИ

   Климатът в Словакия е преходноконтинентален с топли лета и снежни зими. Планините оказват влияние върху климатичните условия, като играят ролята на щит.

   Въпреки че Словакия няма излаз на море, неин чар със сигурност са реките и езерата. Главните реки в страната са Дунав и двата й притока - Хрон и Ваг. Може да се каже, че Ваг е най-дългата река в страната. Високите Татри са прочути със своите планински езера с овална форма, наречени "Морски очи".

   ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

   Словакия е една от най-младите държави в Европа. Страната е парламентарна република. Държавен глава е президентът. Орган на законодателната власт е парламентът, който се състои от 150 депутати, избирани за 4 години.

   НАСЕЛЕНИЕ, ЕЗИК И РЕЛИГИИ

   Словаците представляват около 86% от населението на страната. Унгарците в Словакия са около 10%. 57% от населението живее в градовете, а 43% - в селата. Годишният прираст възлиза на 0,1%. По-гъсто населени са столицата Братислава и източният край на словашките Рудни планини.

   За официален език в страната се смята словашкият. Други говорими езици в Словакия са унгарски и чешки.

   Повечето словаци са католици. Около 8% от словаците се определят като протестанти. Църковните служби традиционно са много посещавани.

   ЛЮБОПИТНО:

   


     
 • Словакия е известна със своите многобройни замъци и дворци;


 •    
 • Националният парк "Високи Татри" е най-старият в страната и заема площ от 741 кв. км;


 •    
 • Словакия притежава 1472 термални и минерални извора;


 •    
 • Страната разполага с огромно наследство на готическото изкуство;


 •    
 • Мрежата от алеи за велосипеди в Словакия е дълга 5400 км.


 •    
горе