архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОКАРТОТЕКА стр.14, бр.1, година XII, 2005г.
Фондация “А. Г. Левентис” Поле на благотворителност
Kрипта, храмът. Поглед към олтарната абсида.
   През 2004 г. се честваха 25 години от основаването на Фондация “А. Г. Левентис”. Неин създател е Анастасиос Левентис. Роден в Кипър през 1902 г., той става собственик на една от най-големите компании в Западна Африка. От 1966 г. заема длъжността почетен посланик на Кипър и постоянен делегат в ЮНЕСКО, като едновременно с това развива благотворителна дейност в областта на образованието и социалния живот в Кипър, Гърция и Нигерия - страната, в която живее.
   Константин Левентис е първият председател на фондацията. Той разширява нейната политика, като я обвързва главно с опазване на културното наследство - факт, който се отразява ярко на характера и духа й. След смъртта му през юли 2002 г. фондацията е наследена от брат му - Анастасиос Левентис, който продължава работата със същия ентусиазъм, развивайки нови проекти и нови области на интереси. Един от ключовите в това число е опазването на околната среда.
   Кръгът и насоките на дейност на фондацията са свързани с благотворителността, подета още от нейния основател. В Кипър, Гърция и други страни на Европа фокусът пада върху културата и образованието със съществен превес върху културното наследство на Кипър. Това е от особено значение най-вече заради нанесените щети в тази област, причинени от турската инвазия през 1974 г. и насетне. През 1980 г. независим кипърски клон на фондацията е създаден на името на Анастасиос Левентис.
   Множество обекти от голямо значение за древнокипърското изкуство са откупени и дарени на Кипърския музей. Фондацията влага средства за опазване и умножаване на археологическите и историческите паметници съвместно с Департамента по старините, както за реставрация на църковните паметници и изграждане на църковни музеи съвместно с Църквата на Кипър.
   Фондацията е основен спонсор на проучвания в областта на историята и художественото наследство на Кипър, в Кипър и извън страната, и финансира новооткрития Университет на Кипър. Тя е главен партньор на ЕС по Проекта “Лаона” за дълбоко и устойчиво развитие на региона Лаона на полуостров Акамас, който развива агротуризма в Кипър. Също така е движеща сила в основаването на Кипърската фондация по реставрация и “Живот за птиците - Кипър”, като продължава да ги подкрепя, както й Горския колеж - чрез програмата за ученически стипендии, главно на деца от Африка.
   В областта на здравеопазването фондацията е от най-големите дарители на Кипърския институт по неврология и генетика. Тя е основоположник на Департамента за спешна помощ към Главната болница в Лимасол. И продължава да оказва помощ на Дома за възрастни, основан от Анастасиос Левентис съвместно с архиепископ Макариос III.
Kостницата на Бачковския манастир

   В Гърция фондацията подкрепя широк кръг от организации и събития в сферата на културата и историята, но основното ударение е поставено върху реставрацията на археологически паметници от различни периоди.
   Със съдействието на Атинска олимпиада фондацията създаде Програма за реставрация на Древна Олимпия заедно с Немския археологически институт в Атина, а от 1999 г. започва да оказва финансова подкрепа на обещаващи гръцки атлети в подготовка за игрите. Между тях е и златната медалистка Атанасия Цумелека.
   Колекцията на гръцка живопис от XIX и XX в., събрана от Анастасиос Левентис, е систематично обогатявана.
   Навсякъде в Европа и извън нея фондацията се концентрира върху изследвания на културата и историята на Кипър и Гърция с фокус - общностите на гръцката диаспора, най-вече в Британия; културните, лингвистичните и религиозните грижи на общностите получават голямо внимание. Най-важната инициатива в тази категория е Елинският център в сърцето на Лондон, на когото фондацията е основен спонсор. Открита е Международна програма за подкрепа на гръцките науки, покриваща всички исторически периоди заедно със усилията по изучаване и разширяване на представянето на кипърски антики в чуждестранни музеи.
   В Западна Африка, място, отдавно свързано с фамилия Левентис, фондацията съществува от 1988 г. като нейната цел е да задълбочи вече установената благотворителна дейност. Тя е финансирала основаването на пет селскостопански училища за млади фермери в Нигерия и Гана.
   Напоследък разгръща своята дейност в Украйна, България и Румъния. Целта на програмата е реставрирането на антични сгради и колекции от гръцките колонии по Черно море и византийското наследство в района.
   Издателската програма на фондацията е в голяма степен свързана с културното наследство, археологията и историята на Кипър. Тя има своя печатна база и също така спонсорира издатели и академични институции.
   Програмата за стипендии, инициирана от самия Левентис, е изцяло систематизирана и разширена, най-вече на университетско ниво, а от 1992 г. предимно на ниво следдипломна квалификация. Съществува също така програма за финансиране на научни проучвания, основно след защита на докторска степен, и покривайки предмета на интерес на фондацията.
   В това отношение множество полета на дейност са получили подкрепа през последните години. Околната среда е водеща с програми в Западна Африка и Кипър, целящи най-наболелите проблеми. Медицинските проучвания и контролът върху болестите и облекчението на болката са също приоритети, както и различните благотворителни каузи в Кипър.
горе