архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ стр.9, бр.1, година XII, 2005г.
Приоритетите на Люксембургското председателство на ЕС-2005 г.

ОБЩИЯТ ИНТЕРЕС НА ЕВРОПА ТРЯБВА ДА ЗАМЕНИ НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС
   Повторното стартиране на лисабонския процес, реформата в Пакта за стабилност и растеж, завършването на вътрешния пазар, постигането на споразумение за финансовите перспективи за периода 2007-2013 г., правосъдието и вътрешните работи, разширяването на ЕС и външните отношения - всички тези въпроси се открояват като главни за Председателството.
   По традиция поемащият Председателството на ЕС изразява похвала за постиженията на отиващия си председател. При сегашните обстоятелства бих искала да похваля България за официалното завършване на преговорите за присъединяване през декември миналата година. Моето присъствие тук днес е в духа на традиционното сътрудничество на страните от Бенелюкс. Иска ни се да вярваме, че тази традиция на сътрудничество и приемственост става все по-значима в дейността на целия Европейски съюз.
   Това се забелязва в многогодишната програма 2004-2006 г. на шестте председателства на ЕС, както и в Оперативната програма на Европейския съвет за 2005 г., внесена съвместно от сегашното Люксембургско председателство и следващото председателство - на Обединеното кралство.
   За 11-ти път след приемането на договорите за основаването на съюза Великото херцогство поема председателството на Европейския съюз. В съответствие със своите традиции и убеждения Люксембург ще се възползва от следващите 6 месеца, за да служи на съюза и да гарантира напредък в европейската интеграция. Както заявява сегашният председател на Европейския съвет, министър-председателят на Люксембург Жан-Клод Юнкер, “Общият интерес на Европа трябва да замени националния интерес”.
   Люксембургското председателство е твърдо решено да направи приоритетни редица области на политиката, като се ръководи от “общия интерес на Европа”. Повторното стартиране на лисабонския процес, реформата в Пакта за стабилност и растеж, завършването на вътрешния пазар, постигането на споразумение за финансовите перспективи за периода 2007-2013 г., правосъдието и вътрешните работи, разширяването на ЕС и външните отношения - всички тези въпроси се открояват като главни за Председателството.

ЛИСАБОНСКИЯТ ПРОЦЕС   Лисабонската стратегия е най-амбициозната социално-икономическа стратегия през последните години. Нужна е обаче видима промяна в тенденцията, ако съюзът иска действително да успее да осъществи стратегическата лисабонска цел, а именно, да превърне Европейския съюз в “най-конкурентната и динамична, основаваща се на знанията, икономика в света”. На предстоящата сесия на Европейския съвет през март т.г. Председателството ще извърши текущ преглед на този процес. Задачата е да се стартира отново стратегията около три стълба - икономически, социален и екологичен, като се ограничи броят на приоритетите (изследванията и развитието определено си остават главен приоритет) и се опрости управлението на процеса. В тази връзка Люксембургското председателство желае да развие една от главните идеи на Доклада “Кок” с цел да създаде национални програми за действие. Това означава по-нататъшно уеднаквяване на метода на открито сътрудничество и подобряване на неговия мониторинг.

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР


   Успоредно с механизмите на лисабонската стратегия, завършването на вътрешния пазар си остава съществен стимул за европейския икономически растеж. Пред лицето на днешната глобална конкуренция изграждането на един истински, ефективен и интегриран вътрешен пазар се превръща сега в необходимост.

ПАКТ ЗА СТАБИЛНОСТ И РАСТЕЖ


   Укрепването на икономическото управление на Европейския монетарен съюз и реформирането на Пакта за стабилност и растеж са важни цели на Люксембургското председателство. Базирайки се на политическите ориентации, очертани от Холандското председателство, Люксембург се надява Европейският съвет да постигне споразумение по неговото точно съдържание по време на сесията си на 22 и 23 март т. г.

ФИНАНСОВИ ПЕРСПЕКТИВИ


   Напредъкът към изграждането на Европа изисква подходящи финансови ресурси. Тригодишната стратегическа програма на съвета за 2004-2006 г. предвижда страните-членки да постигнат през юни 2005 г. политическо споразумение за финансово планиране за периода 2007-2013 г. Да се осъществи тази стратегическа цел е изключително важно, за да може да се очертае новото поколение програми на общността.

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ


   За Люксембург напредъкът в създаването на зона на свобода, сигурност и справедливост е равносилно на това да се консолидират четирите свободи на движение, представляващи крайъгълният камък на Европейския проект. В наши дни чувствителната политическа сфера на правосъдието и вътрешните работи все повече се интегрира в рамката на общността. Поради това една от целите на новия договор, утвърждаващ Конституцията на Европа, е категоричното отстраняване на “изключението правосъдие и вътрешни работи”. Люксембург счита, че поради тази причина цялата дейност вътре в Съвета на министрите на правосъдието и на вътрешните работи трябва да е насочена именно към тази цел.
   По време на Холандското председателство беше постигнато споразумение по така наречената “Хагска програма”, която очертава стратегия за превръщането на съюза в по-сигурно място през следващите 5 години. Целта е да се оптимизира оперативното сътрудничество между страните-членки вътре в една консолидирана и развиваща се юридическа рамка.
   Трябва да бъдат предприети практически стъпки за оптимално оперативно сътрудничество в следните области: стандарти за политическо убежище и услуги, политика на завръщане и повторно приемане, контролиране на общите външни граници. Люксембургското председателство гарантира, че Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници ще започне своята работа, както е планирано, при най-добри условия, на 1 май 2005 г.
   Последната точка очевидно се отнася изрично до България като бъдеща външна граница на Европейския съюз.
   Засилената сигурност и борбата срещу тероризма и организираната престъпност, също на оперативно ниво, си остава друг приоритет. Председателството е на мнение, че Европейският съюз се нуждае от оригинален мултидисциплинарен подход за предотвратяване на тероризма.

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ


   Чрез своята дейност в чужбина Председателството ще поеме отговорност за прилагането на Стратегията за европейска сигурност от 2003 г. Един от неговите съществени приоритети е многостранността. Европейският съюз си остава убеден, че многостранността, базираща се на международното право и на Хартата на ООН, е най-добрият начин да се постигнат амбициозните цели светът да стане по-безопасно и по-благоденстващо място и да се гарантира по-широко спазване на човешките права.
   Европейският съюз ще обърне специално внимание на укрепването на стабилността, като стимулира демокрацията в редица региони. Ние ще продължим да се ангажираме с процеса на реформи в Западните Балкани, чието бъдеще е в съюза. С оглед да се придвижи напред процесът на стабилизация и присъединяване ще започнат преговори с Албания и ще бъде поставено началото, веднага щом условията бъдат изпълнени, на преговори с Босна и Херцеговина и със Сърбия и Черна гора. Европейският съюз ще запази ангажимента си към Косово, чието бъдеще, независимо от неговия статут, също е в съюза. Очаква се Република Македония да върне през първата половина на 2005 г. своите отговори на въпросника на комисията, които ще определят становището на последната по кандидатурата на Македония за присъединяване към ЕС.
   И естествено на 17 март 2005 г. Люксембургското председателство ще започне преговори за присъединяване с Република Хърватска, при условие че е налице пълно сътрудничество с Международния трибунал за военни престъпления в бивша Югославия.
   И така, дами и господа, стигам до последния - но в никакъв случай не най-маловажния - приоритет на Председателството, а именно финализирането на сегашния цикъл по присъединяване. България трябва да се присъедини към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., макар че прилагането на законодателството на ЕС ще продължи да се следи с цялата необходима решителност. Приоритетните глави и области за подобно мониториране бяха ясно посочени от Европейския съвет по време на неговата сесия на 16-17 декември м. г. Изпълняването на всичко, произтичащо от тези приоритети, е във ваши ръце.
   Люксембург дава приоритет и на финализирането на проектодоговора за присъединяване с България и Румъния. След приключването на институционната процедура, която включва препращане в Европейския парламент, организирането на официалната церемония по подписването в рамките на сесията на Съвета по общите въпроси и външните отношения на 25 април т. г. ще доведе до завършване на продължителните преговори по присъединяването.
   В заключение бих искала да цитирам думите на министър-председателя Юнкер пред Европейския парламент, произнесени на 12 януари т. г.: “Председателствата идват и си отиват, но Европа остава. Ние искаме да служим с решимост и страст, каквито са нужни за покриването на дълги разстояния и осъществяването на големи амбиции.”

   Из Словото на Нейно Превъзходителство Хенриет ван Линден, посланик на Кралство Холандия в България, от името на Негово Превъзходителство Жан-Жак Велфринг, посланик на Великото херцогство Люксембург в България, пред Министерския Съвет на Република България 13 януари 2005 г.
Превод: Галя Б. Чолакова
горе