архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ИНТЕРВЮ ЕВРОПА стр.4, бр.1, година XII, 2005г.
Г-н Пефкиос Георгиадес, министър на образованието и културата на Република Кипър, пред сп. “Европа 2001”
Разширена Европа е пътуване на култури
Роден в Никозия през 1935 г. Завършва Общокипърската гимназия през 1952 г. През 1957 г. получава диплома за архитект от Университета Sheffield Англия и след професионална практика става член на RIBA (Royal Institute of British Architects). През 1962 г. е назначен като архитект - началник на Техническите служби в Министерството на Образованието. През 1972 г. подава оставка от държавна служба и създава собствен архитектурен офис.
   Интересува се специално от съхраняване на архитектурното наследство на Kипър. Има отличия и награди за важни архитектурни проекти.
   През 1996 г. му се присъжда титлата почетен Доктор на науките на Oxford Brookes University.
   Член е на Управителния съвет на Kипърската Театрална организация, на Kонсултантската комисия по приложни изкуства и паметници към Министерството на Образованието, на Управителния съвет на Общокипърската организация за развитие на земята и на Europa Nostra.
   Бил е Секретар на Управителния съвет на Общокипърската организация на архитектурното наследство - и наскоро е избран за Председател на Kипърския отдел на Международния съвет “Паметници и пространства” - ICOMOS.
   Женен, с три деца.
   - Г-н Георгиадес, бихте ли споделили какви са връзките между Министерството на образованието и културата на Kипър и нашите две министерства - това на културата и на образованието? Има ли подписани спогодби и какви са основните им цели?
   - Правителството на Република Kипър и правителството на Република България подписаха през май 2002 г. Спогодба за програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата за периода 2002-2004 г. Главната особеност, що се отнася до сътрудничеството в културната област, е насърчаването на взаимното запознаване с културата и художествените постижения на народите на двете страни. България отправя покани за участие във фолклорни фестивали, музикални фестивали, фестивали на изкуствата, докато Kипър кани за участие в Международния фестивал “Киприа”, в танцови фестивали и др. Сътрудничество се осъществява също така и в областта на музиката, културното наследство, размяната на книги и периодични издания, обмен на филми, организиране на изложби, контакти между училища по изкуствата, превод на книги, и т. н.
- Какъв е опитът на вашето министерство, работейки в полето на културата, знаейки, че тя е и най-доходоносния “отрасъл” за Кипър? Какъв е приносът на Министерството на културата за това?
   - Министерството на образованието и културата си е поставило краткосрочни и дългосрочни цели, т. е. мисии и визии за подкрепа и развитие на интелектуалното и художественото творчество в Кипър. Тези цели включват създаването на проекти за културна инфраструктура от национално значение, като например новия Археологически музей и Залата на културата, сближаване на гръцката и турската общности посредством промоция на програми на двете общности, децентрализация на културата, преформулиране на критериите за стипендии на отделни художници и писатели и организации за подготвяне на културни събития и дейности, разпространение на културния продукт на страната в други европейски страни и навсякъде по света, подкрепа за културното наследство, поощряване на културното сътрудничество с други европейски държави с цел да се оформи обща европейска култура, развитие на културен туризъм и т. н.
- В Кипър съществуват и неправителствени организации като Фондация “А. Г. Левентис”, която има голям принос за развитието на културата и образованието в страната. Какво е Вашето становище относно партньорството на правителствени и неправителствени организации в областта на културата?
   - Партньорството между обществения и частния сектор е от жизненоважно значение, щом като целта е да се стимулира и разпространява културният продукт. Един общ, съвместен принос към културата от страна на частния и обществения сектор гарантира по-високо качество и професионализъм в подбора на това, което трябва да бъде подкрепено и покровителствано на културния пазар. За да се отприщи творчеството, трябва да бъдат открити нови партньори на сътрудничество, които да са професионалисти, да имат чувство за отговорност и да са прозрачни.
- Каква е връзката между културата и образованието в Кипър?
   - Образователните програми включват преподаването на различни художествени изразни средства, насърчаването на художествени конкурси и други в училищата в Кипър. Редовно се организират художествени спектакли, включващи музика, фолклорни танци, театрални изпълнения и др.
- Съществуват различни страхове в Европейския съюз относно изгубването на самоличността на отделните култури в общото цяло. Какво е Вашето мнение по въпроса?
   - Създаването на обща европейска култура не означава изоставянето на традиционните културни особености. Европейският съюз приветства и подкрепя програми, които защитават културното наследство. Терминът “национална култура” включва култура на малцинствата или на общността и в рамките на Европейския съюз. Разширяването на съюза трябва да се възприема като насърчаване на пътуването на местната култура в чужбина и популяризирането й сред широк кръг държави, а не заличаване на традицията.
- Били ли сте досега в България? Кое е най-силното Ви впечатление от нашата страна?
   - Посещавал съм България и бях силно впечатлен от обема на общото културно наследство, който съществува между народите на България и Кипър. Освен това гостоприемството и дружелюбността на обикновените българи превърна моето посещение в много щастливо и незабравимо преживяване.
- Намирате ли някакви общи характеристики между кипърската и българската култура?
   - България и Кипър споделят общи културни ценности, а традиционните културни характеристики са силно изразени в обществата и на двете страни. Загрижеността за опазване и стимулиране на културата е много висока и в България, и в Кипър.
Интервю на
Цветанка Еленкова
горе