архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
Експедиция "Българи-прародина"
Доц. д-р ИВО ПАНОВ

   На 17 август 2011 г. се навършват три години, откакто разнороден научен екип пое предизвикателството да започне събирането на доказателства в подкрепа на теорията за памирския произход на българите. В състава му влизат: доц. д-р Александър Илиев, преподавател в НАТФИЗ и АТКИК, режисьор и оператор-фотограф - ръководител на експедицията; доц. д-р Ружа Нейкова-Саева от Института за фолклор при БАН - фолклорист и етномузиколог; д-р Славян Стоилов, специалист по вътрешни болести и традиционна медицина - лекар на експедицията и оператор-фотограф; Иво Леонкев, преподавател в НАТФИЗ с научни интереси в областта на театралните и мистериални форми - оператор-фотограф; Петко Колев, съпредседател на Общобългарска фондация "Тангра-ТанНакРа" - логистика; и моя милост доц. д-р Иво Панов в качеството ми на иранист и ръководител на катедра "Класически Изток" и на специалност Иранистика в СУ "Св.Климент Охридски", и на оператор-фотограф.

   Целта на екипа ни бе да проучи по възможност най-детайлно евентуалните следи от нашите предци, етногенезиса на българите, техния бит и култура в древността, състоянието на държавността им преди идването им в Европа и да установи има ли потомци или сродни на българите народи по тези земи.

   През лятото на 2008 г. експедицията пое към земите на Афганистан, Таджикистан и Узбекистан, откъдето след повече от месец донесе над 10 000 фотографии от исторически и музейни паметници, от храмове на култа, от фортификационни съоръжения и пр. Засне повече от 100 часа филмов материал, в резултат на който се подготви и излъчи по националната ни телевизия документалната поредицата от три части "Българи - прародина".

   През юни-юли 2010 г. същият екип, подсилен с иранския литературовед Алиреза Пурмохаммад, преподавател в специалност Иранистика в Софийския университет, обиколи за двадесет дни основни музеи и исторически места в ИР Иран. Оттам беше донесен доказателствен и богат снимков (над 5 000 кадъра) и филмов материал, който в най-скоро време ще бъде представен на нашата общественост.

   Мисията в Иран обаче нямаше да бъде напълно завършена, ако през месеците ноември и декември 2010 г. не се бяхме върнали в Иран, за да посетим пропуснатите при първото посещение места, както и да получим предварително поръчаната в Националната библиотека на Иран литература от Средновековието, свързана с миналото на българите. Обратния път към Иран извървяхме само двама души, но смея да твърдя, че заедно с Алиреза Пурмохаммад направихме поредната обещаваща стъпка в общото начинание.

   И още нещо много важно! По време на престоя ни в тези толкова богати на история и култура източни страни ние успяхме да установим десетки тесни контакти с техни учени и цели научни звена, с които ще работим заедно по набелязаните теми.

   Началото е поставено. Научното дирене най-вероятно ще продължи десетилетия. Десетилетия на къртовско дълбаене в недрата на вековете, в културните пластове на различни народи от Иранското плато. За това само нашите усилия няма да са достатъчни. Ще е нужна и творческата енергия на българските учени от различни сфери на познанието, както и подкрепата на държавата ни, за да стигнем до тъй дълго търсения отговор. Защото както казва персийският фолклор: "Търсещият рано или късно намира!".
 


горе top