архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
Фототека Маруби Phototeque "Marubi"


   Пиетро Маруби е италианец, пристигнал в Шкодра в края на XIX в., където отваря първото в Албания фотографско студио, носещо неговото име "Маруби". Това е специално оборудвана стая 5х7 м в къщата на албанската фамилия Кодхели. Синът на Пиетро Маруби, Мати Маруби умира твърде млад, така че дейността на студиото наследява Кел Кодхели, който след смъртта на Пиетро Маруби приема фамилното му име. Последният от фамилията, продължил делото, е Гега Маруби, той умира през 1984 г., без да остави наследник.

   В запазения и до днес архив на студиото има около 150 000 филма и фотографски стъкла, запечатали образите на жителите и атмосферата на Албания за период от около 100 години. Сред тях са и портретите на борците за албанска независимост. В тези фотографии е съхранена една голяма част от историята на Албания.

   Студио "Маруби" е създадено и добива популярност между 1885-1890 г. и просъществува до смъртта на последния фото- граф от фамилия Маруби през 1984 г. След 1919 г. повечето фотоси имат надписи с имената на тези, които са заснети. Днес архивът на студиото се съхранява в обществен музей за историческа фотография "Маруби" в град Шкодра, Северна Албания.
 

горе top