архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
назад
ЗДРАВКО КЕЦМАН
   Роден е през 1948 г. Автор на книги с поезия, романи, есеистика. В момента е председател на Дружеството на писателите от ентитет Република Сръбска.


Пеещият камък

Намериха го на двора
край дебелата лозница
внесоха го вкъщи
омотаха го в одеяло за да не му е хладно

пееше безгласно
прилепиха уши и слушаха движението на небето
изсипало се от невидимото

тогава разбрахме
звука на камъка
 

Хляб

Хлябът е дъхаво нещо
докосваш мекотата му
с очи да го изядеш

Хлябът който носиш под мишницата
започва да ти ухае чак на другата улица

дори минувачите го усещат

И когато си сит и гладен хлябът мирише
а топлината влиза в устата ти

мислиш си колко голямо е това богатство за света
мислиш си че никога не искаш да се разделиш с него

Затваряш се вкъщи
и потъваш във най-сладките мигове
на уханието на хляба
разбираш
какво е божествено


горе