архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
назад
Кунвар Нараян
Кунвар Нараян е роден през 1927 г. в Уттар Прадеш. Той получава магистърска степен по английски от университета в Лакхнау. От началото на 50-те години на ХХ в. публикува поезия, есета, литературна критика и разкази на хинди. Автор е на шест поетични сборника и на един сборник с разкази. Бил е редактор на няколко от най-значимите списания на хинди, сред които "Yug-chetna", "Naya pratik" и "Chhaya-nat". Сред наградите му са престижните отличия на Хиндустани Академи и на Сахитя Академи. Нараян пътува често в Европа и в Северна Америка, където представя произведенията си и участва в конференции в Швеция, Полша, Италия, Англия и др.Онзи, който...

Спи ли, нека спи -
щастлив е.
Буди ли се, нека се пробуди -
време е.
Насити ли се, забрави го -
друг е.
Страда ли, нека да страда -
съзрява.
Отиде ли си, нека си отиде -
трябва.
Идва ли, нека дойде -
свой е.
Остане ли - и днес, и утре -
приеми го.
Чезне ли, нека изчезне -
блян е.Слънце в стаята

Вятърът с вратите се препираше,
а стените слушаха.
Слънцето тихо на стола приседна
и от преждата на лъчите заплете.
Но разфуча се вятърът,
вратата ядно тръшна.
Изръмжаха прозорците,
надигна се вестникът,
зяпнаха книгите,
кана с вода на пода строши се,
масата молив изпусна.
Излезе от стаята слънцето,
без да продума.
Вечерта се прибра и завари
утихнал след буря дома.
Протегна се уморено, легна,
замисли се, неусетно заспа.
Когато отвори очи, беше утро.


Превод от хинди: Надежда Розова
горе