архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
назад
Васка Монева: Една родена художничка
Огнян Стамболиев
   Васка Монева е сред най-добрите русенски художници, а както е известно, групата в крайдунавската ни столица е сред водещите в страната. Още с дебюта си през 1975 г. тя се открои със своите композиции, натюрморти и пейзажи. Те са решени лаконично, с подчертана склонност към изчистване на формата и с определено метафизично звучене. А колоритът им - добре премислен и пестелив - както и цялостната композиция на картините ., въздействат категорично върху зрителите. По това време русенската живописна школа вече е набрала скорост и заедно с пловдивската се състезава за второто място у нас, след столичната. На успех и голямо признание, а и на подкрепа от държавата се радват редица талантливи живописци: Светлин Русев, Петър Попов, Ради Неделчев, Цветко Цветков, Никифор Цонев, Димитър Хинков, Марко Монев, Стефан Кацаров, Николай Русчуклиев, Любен Касабов. Силен е и стартът на по-младите: Николай Караджов и Виолета Радкова, към които бих причислил и самата Васка Монева.

   За разлика от повечето свои колеги тя не е завършила Художествената академия в София или Изобразителния факултет във Велико Търново. Но липсата на академична подготовка съвсем не се отразява върху кариерата .. Защото Васка Монева е истински, роден живописец. Завършила е техникум по приложни изкуства и известно време е работила като конструктор и аранжор. Като ученичка обича да рисува - неин първи учител е известният русенски живописец и педагог Йордан Парашкевов. За първи път Васка вижда картини-оригинали от русенския художник и сценограф Цветко Цветков, които . правят силно впечатление. След техникума започва да рисува и да участва в общи изложби. Първата . самостоятелна експозиция е през 1975 г. в Дома на фотографията. Представя се главно с пейзажи и натюрморти - общо 25 платна.
От тях успява да продаде пет, а останалите се връщат в ателието .. Експозицията е в рамките на фестивала „Мартенски музикални дни" и е открита от тогавашния председател - Александър Райчев. Успехът е наистина голям. Така Васка Монева заема своето място в групата на художниците. Започват редовните . участия в градските изложби, а не след дълго - и в националните. Постепенно голямата художествена критика (Кирил Кръстев, Димитър Аврамов, Ружа Маринска, Мила Сантова и др.) я открива и утвърждава и в национален план. Васка става член на Съюза на българските художници - едно голямо признание за млад творец. През 1976 г. заедно с двама големи живописци - Теофан Сокеров и Цвятко Дочев - прави изложба в Западен Берлин, където се представя с 20 платна. Третата . значителна изява от онова време е самостоятелната . експозиция в София, на „Шипка" 6. Този категоричен успех . отваря пътя към нашите големи галерии и към участия в престижни изложби в България и по света. Картини на Монева днес притежават повечето галерии у нас, а също и някои от големите ни частни колекционери: Светлин Русев, Боян Радев, Камен Васевски, Кирил Кръстев и други, както и ценители от Германия, Гърция, Италия, Холандия, Швейцария, Франция, Унгария.

   В работата си Васка Монева използва различни формати: малки, средни, големи, но твърди, че предпочита големия формат. Според нея той . дава възможност да изгражда картините си по-богато и многостранно във фактурно отношение, да работи по-дълго върху тях - нещо, което . доставя огромно удоволствие. Предпочита натюрморта и интериора, защото е свикнала да изобразява преди всичко онова, което е около нея. Понякога дори сяда и „съчинява". Но обича и пейзажа. Не разчита на вдъхновението, а рисува всеки божи ден. При нея една картина води към друга и просто не може да си губи времето. Винаги работи с предварителна скица. Рисува денем - лошото време не . пречи... Всъщност е работохолик и перфекционист.

   Мисля, че творческата . командировка в Монмартр, Париж, заедно със съпруга . - великолепния живописец Марко Монев (един поет на пейзажа!), беше особено благотворна за нея. Всъщност Васка Монева идва от „ателието на Сезан" и на големите французи, както и повечето от русенските художници от поколението преди нея. И както казва изкуствоведката Елена Попова: „От уроците на кубизма тя взема строгата, стегната организация на големия брой плътни, двуизмерни форми, отграничени една от друга посредством остъргания контур, през който просветва белотата на грунда. В тях формите изграждат своя автономен свят, абсолютно завършен и концентриран в себе си." (сп. „Изкуство", 2 / 1984)

   Мила Сантова казва за художничката: „Васка Монева се интересува от магическите взаимовръзки в съотношенията между отделните елементи на композицията - ясна и четлива, изградена в най-честия случай по вертикала. Пространството е сякаш „изместено" от наслагването на обеми с декоративно звучене. Основните композиционни елементи се разполагат обикновено в най-близкия план.

   Платната на Васка Монева са изградени в едри локални цветови петна с плътна мазка. Проблемът за форма и обем, както и трудностите, свързани с овладяването им, са решени успешно от художничката. Отделни форми се маркират с равен тон, обработен с подложка. Обемът някога е набелязан само с нюанс. Финото издраскване с нож обогатява на места някоя форма върху равноположена цветова мазка - малък акцент, който дори не е набелязан, а вибрира с деликатността на моментното изживяване..."

   От няколко години Васка Монева е и галерист. Нейната малка и елегантна галерия „Оказио" е сред най-добрите в Русе - един истински оазис на красотата и духовността.
горе