архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
назад
Дончо Дончев: Стихове в картини
   Дончо Дончев е роден на 22. 08. 1974 г. в Габрово. През 1993 г. завършва ССХУ за ПИ в Трявна, а през 2000 г. - Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", специалност живопис при проф. Н. Русчуклиев.

   Участвал е в изложби във Велико Търново, Габрово, Питерсари (Финландия), София, Брюксел. Самостоятелни изложби е имал в Дряново, Трявна, София и Измир (Турция).

   Съвместно с писателя Керим Сакъзлъ създават книгите "Стихове в картини", "Прераждането на Сатира" и графичния роман "Fatemate" с графично оформление от Живко Градинаров. В увода към книгата "Стихове в картини" проф. Блажо Николов споделя: "Книгата на поета Керим Сакъзлъ и живописеца Дончо Дончев е едно оригинално, вълнуващо смислово-емоционално единство на живопис и поезия, мъдрост и красота, на слово и образи. Подобни книги са рядкост не само в България,
защото голямо изключение е да се срещнат двама млади творци, които да имат толкова единно в мисли и чувства възприемане на човешкия и природния свят, да имат такова поразяващо съзвучие както във философското си възприемане на живота, така и в естетическата оценка и художественото пресъздаване на обобщени естетически представи и на конкретни индивидуално неповторими човешки преживявания, мисли и чувства."


горе