архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
АТЕЛИЕ стр.46, бр.2, година X, 2003г.
Пътищата и спирките на ХРИСТО ХАРАЛАМПИЕВ
Дочка Кисьова-Гогова


Рисунки от събрани съчинения на Блага Димитрова

   По пътя на развитието си като творец миналата година скулпторът Христо Харалампиев направи спирка зa своя 50-годишен юбилей. “Пътища и спирки” бе мотото на изложба, в която той представи своите работи. В нея бяха включени и скулптури, и рисунки. Строго подбрани, творбите очертават посоките на неговите търсения през последните години.

Женска фигура

   Свой собствен почерк и оригинално пластично виждане художникът създава много скоро след завършване на Художествената академия в София през 80-те години на ХХ в. Фигуралните му работи, обединени в цикъл, откриват възгледа зa формата и пространството, който той впоследствие доразвива. Човешката фигура и триизмерната пластика са в основата на интересите му. В “Структури и знаци” са обединени последните му работи. В тях Христо Харалампиев разчупва възгледа си зa фигуралната скулптура. Тези пространствени неща излизат от чистата фигуралност, но пътят на автора до тази форма и това усещане зa пространство е дълъг и изпълнен с интересни открития. “Структури и знаци” е цикъл, обърнат към бъдещето, макар че в своето пътуване в изкуството той често се връща отново и отново назад. Опитвал е много неща, не само в пластиката. Работил е и акварел, има и еротични рисунки.
Диптих I, Цикъл "Проекции на светлината”

   По отношение на технология на скулптурата той е абсолютен традиционалист. Използва глината, гипса и пластилина, преди да стигне до работа със същинския материал - бронза. Винаги търси свободата в пластиката и я постига. Когато приключи работа с предварителния материал, той обработва метала до получаване на многообразие на фактурата, след което посредством патината постига нюанси на живописно усещане. Предпочитанията на Христо Харалампиев към метала са очевидни, но и работата с камък му носи удовлетворение. Класическите материали в скулптурата са му по-близки, въпреки огромните възможности, които дават съвременните.

Женска фигура

   Преди близо две години започва да прави рисунки към “Събрани съчинения” на Блага Димитрова. Приживе поетесата успява да се запознае с тях и казва своето “да”. Така, двадесет и двата тома “Cъбрани съчинения” на Блага Димитрова ще бъдат художествено оформени от Христо Харалампиев.

Силуети

   Зa него рисунката е начин да откриеш себе си, да представиш идеите си и да ги изявиш чрез други изразни средства, различни от използваните при сътворяване на пластическата материя. Рисунката е изключително ценна, доколкото показва нивото на всеки един автор, защото художникът трябва да бъде преди всичко рисувач. Доскоро рисунките на Христо Харалампиев бяха някак встрани от цялостната ни представа зa неговото творчество, но повечето от тях са всъщност в тясна връзка с пластическите му творби. Те ни представят чисто скулптурни проблеми, решавани върху белия лист с туш, четка, соус, черна и бяла креда. В основата на артистичните импровизации на Харалампиев е голата женска фигура, сътворена посредством линията и петното, които са в хармонично взаимодействие помежду си - силни и емоционални като излъчване и въздействие, динамични и спонтанни. Чрез тях авторът търси необичайната гледна точка, промяната не само в света около себе си, но и вътре в себе си.

Знак

   Когато говорим зa скулптора Христо Харалампиев, не е възможно да не споменем и неговата работа като преподавател. Той е минал през всички стъпала на преподавателската дейност. Началото на неговата кариера в тази посока започва в Художествената гимназия зa приложни изкуства в София. Днес той е професор в катедра “Рисуване и моделиране” в Архитектурния факултет на Университета зa архитектура, строителство и геодезия в столицата.
   Съвсем целенасочено представянето на скулптора Христо Харалампиев не започна с неговите обществени ангажименти, защото преди всичко той е творец. Това не означава, че те са на последно място. Напротив, от няколко години задълженията му като председател на Съюза на българските художници са много и първостепенни в скалата на неговата заетост. Втори мандат той е председател на този творчески съюз и успява да направи необходимото, зa да създаде нормален климат зa работа. Явно срещите с хората го зареждат с положителна енергия, защото казва, че ателието му е работилница зa избистряне на идеите, които се раждат в ежедневните му контакти. Той е щастлив човек и творец, който няма усещане зa загубено време и използва всеки миг по посока на движението си напред.

горе