архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
назад
ПЕЙЗАЖИ НА ИНТИМНОТО ОБЩУВАНЕ
ВАСИЛ КАРАДИМОВ е роден на 14 юли 1937 г. в гара Самуил, Разградска област. Живее и работи в Разград. От 1970 г. участва в общите художествени изложби у нас и зад граница. Има 20 самостоятелни изложби в страната и чужбина.

"...Ако в центъра на българския пейзаж, утвърден като любим живописен жанр в нашето изкуство, е приятното и спокойно съзерцание, това изцяло се отнася за пейзажите на В. Карадимов. Той дори може да бъде сочен като най-типичен пример за пейзажист, чийто творби са оптимистични и ведри. Неговият лиризъм е при това мъжествен и мъдър, изчистен е от каквато и да била фалшива нотка на сантименталност. Затова чувствителността в тези картини действа пряко и много откровено. Художникът няма какво да прикрива, няма предубеждения, няма предварително замислени стилистически предначертания. Той като че ли се оставя самата природа да му води ръката. И сякаш тя я води много уверено и плавно. На пръв поглед можем да кажем, че напълно липсва моментът на търсенето на изразителността по някакъв рационален път. Но това дори да е вярно се компенсира изцяло от повишената емоционалност в картините, която определя и силата на въздействието им. И тъкмо тук е тайната на живописното верую на Васил Карадимов - цялото спокойствие е привидно, зад него се таят напрегнати поетически изживявания, намерили най-естествен израз върху платното, и то с чувство за мярка и с вкус, които са толкова дискретни, че трябва да ги открием по крайните резултати от тяхното умело приложение - нещо, което художникът оставя само за себе си, не счита за необходимо да го споделя със зрителя, да го направи съпричастен на творческия процес. По същата причина пейзажите правят впечатление на неръкотворни, ние не можем да разберем поредността на рисуването на отделни фрагменти и детайли. Това е като някаква магия..."

Димитър Г. ДИМИТРОВ


"В живописно и цветово отношение картините на Васил Карадимов печелят с особената си естетика. Те са лаконични, строги и притежават една изтънченост, която ги прави не толкова откровени, колкото един анализ на реалността. Мисля, че аналитичният момент на тази живопис, надскочил описанието както в пейзажа, така и в композициите, надскочил беглите впечатления за сметка на едно синтезиране, са онзи белег, който отличава В. Карадимов не само в границите на региона, но изобщо сред българските художници..."

Димитър ГРОЗДАНОВ

горе