архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
АТЕЛИЕ стр.45, бр.4, година X, 2003г.
АЛЕКСАНДЪР ПРОЙНОВ
ЛЪЧ НА ЕСТЕТИЧЕСКО ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Дочка Кисьова-Гогова
   Срещата с изкуството на Александър Пройнов е неочаквана и интересна, както винаги досега. Той се стреми това, което създава, да бъде адекватно на времето, в което живее, и в емоционална, и в концептуална посока. Заниманията му с изобразително изкуство от ранна детска възраст целенасочено и професионално изиграват своята роля в неговото развитие на творец.

Корона

   Разностранната му дейност през годините след завършване на художествено образование е важна за натрупване на умения и изясняване на естетическите му позиции. Работата в сферата на ювелирното изкуство, направата на бутафорията на филма “Сватбите на Йоан Асен” и оперите “Война и мир” и “Аида”, рисуването допринасят за широтата на погледа му към пластичното изкуство. Авторът има особени пристрастия към скулптурата и особено към пластиката. Посредством формата, пространството и светлината създава запомнящи се пластични образи - “Монах”, “Ангел”, “Дали-или”, “Дама Пика”, “Назад-напред”. Една от темите, които го вълнуват, е ситуираното бъдеще в съвременните ни очи. Стремежът му е свързан с утрешния ден, а вярата - с децата.

Слава
   Пластиките на Александър Пройнов са малки по размер, но с монументално звучене. Подобни са и неговото мислене и естетика, в дълбочината на които стои генетичната връзка с българската земя. Привлечен е от скулптурата не само заради аристократичността на това изкуство, но и заради огромните възможности, които то дава. За свои духовни бащи счита Роден, Константин Бранкузи и Хенри Мур. Работите му са наситени със символи, асоциации и философски обобщения, а формата им въздейства със своята изчистеност и изразителност.

   Родолюбец по дух, той носи в себе си идеите на минало и настояще, както и заряда на бъдещето и е убеден, че в развитието си сме наследили завоеванията на три цивилизации - римска, гръцка и византийска. Затова може би образите, които извайва, са свързани с толкова различни периоди от историята - “Марк Антоний”, “Византия”, “Св. Георги”, “Св. София”, “Владислав Варненчик” и т. н. Споделя идеята за толерантност между Източното православие и Западния свят и навсякъде вижда новото отношение към света, което осмисля посредством формата в изкуството си. Твърдата му увереност във възможностите и силата на българите като едни от основателите на Европа го изпълва с надежда за бъдещото ни развитие. Тази вяра предава с “чувство и фантазия”, с поетични сравнения и символи.

   Скулпторът Александър Пройнов обича литературата, пише поезия, прекланя се пред творчеството на “най-големия поет на българската душевност” Христо Ботев, всеки ден влиза в мълчалив диалог с него. Мисълта на Яне Сандански: “Робът се бори за свобода, а свободният за съвършенство”, е мото на живота му. Скулптурите си работи в бронз, но предпочита среброто, “почитано от траките като божествено”. Сантименталното му отношение към този благороден метал, както и към златото, не е случайно. Работата му дълги години в областта на изкуството на накита обяснява това.

   Александър Пройнов е автор на призови статуетки за различни музикални, театрални и други видове конкурси: на статуетката “Грета Гарбо” за най-добър филм на любовна тематика под егидата на “Пловдив филм”, статуетките на Европейската организация за подкрепа и стимулиране на националните и регионалните телевизии - “СИРКОМ”, статуетката “Олимпия” на Олимпийския комитет, “Нике” - на спортния тотализатор, и др.
Деловият клуб на германската икономика в България връчва награда ‘‘Слава’’ (автор Ал. Пройнов) на Н.Пр. г-жа Урсула Зайлер-Албринг за изключителни заслуги в сферата на българо-германските икономически отношения


   Самостоятелните изяви на художника в България и в чужбина са повече от двадесет. Показва свои експозиции както в София, така и в различни градове на страната - Свищов, Русе, Пловдив, Велико Търново, Варна- Негови представителни изложби гостуват в много места по света, между тях - Потсдам (Германия), Никозия (Кипър), Порто (Португалия), Модена (Италия). Колекции и отделни творби на Александър Пройнов са изложени в частни и национални галерии в САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Австралия, Япония, Русия, ЮАР и Танзания. Естественият ход на творческото му развитие създава възможности за контакти, които той осъществява с европейски междудържавни структури и организации като Атлантическият клуб, НАТО, Европейския съюз, Българо-германската индустриална камара и др.

   Чрез своето творчество авторът поставя мост между минало и бъдеще, търси връзката помежду им и в естетическа посока, и по отношение на еволюцията. Като балкански творец, формирал своите възгледи на територията, на която са процъфтявали древни култури, той вярва, че идва времето на новия Ренесанс през третото хилядолетие, когато и неговото творчество ще е “един от лъчите на естетическо просветление”.
горе