архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
назад
ЦВЕТАНА ЯНЕВА - ГУМЕЛЯ
Цветана Янева-Гумеля е родена на 20.IV.1954 г. в Пловдив. Завършила е Художествената гимназия в София, 1973 г. През 1981 г. Висшата пластична школа в Лодз, Полша, специалности рекламна графика и живопис. От 1992 г. е преподавател по изобразително изкуство в Музикалното училище "Добрин Петков" - Пловдив. Изложби в Пловдив: 1997 г. живопис в галерия "Мексиканска графика"; 1998 г. - живопис в галерия "Лукас"; 1999 г. живопис в Полския институт - София. Нейни картини се намират в частни колекции в Полша, Франция, Германия и САЩ.

   Като творец изпитвам невероятен респект от изкуството, може би защото пътят ми на живописец е криволичещ.

   Ако венецът на природата е човекът, то венецът на всички изкуства е живописта. Казал го е Леонардо. В древността лаврови венци са поставяли на главите на хора с определени заслуги, изминали определен път в определено време. За мен живописта стои на особен пиедестал, за това посягам към нея с благоговение и радост.

   Тя е и нещо много интимно. Свързана е с обектите в живота, които ме интересуват.

   Обичам цикличността, посредством която разработвам определена тема. Дали това ще са реминисценции от модата, интериори и натюрморти и сегашният цикъл "Алегории на континентите" навсякъде присъствието на човека или неговото отсъствие е многозначно.

   Обръщам голямо внимание на цвета като носител на настроение, характер на персонажа, естетично внушение. Обичам Ориента като понятие и география. Омагьосвам се от неговата багреност, тайнството на ароматите, опиянението от чувствеността и религията.

   А може би това е един от начините елегантно и смело да се избяга от тази реалност, която понякога потапя в блатистосиво и най-цветните от нас. Бягство от действителността на живота към реалността на картината - какво по-прекрасно от това.

горе