архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
назад
За плакатите на Иван Газдов и школата на авторския плакат в Националната Художествена Академия
Дочка Кисьова-Гогова


   С изкуството си, с необичайния си изказ акад. проф. д-р Иван Газдов преобръща представите за възможностите на плаката. За художника създаването на впечатляващо плакатно произведение става чрез оригиналния маниер и включването на вица в него. Основоположник на авторския плакат в България, той налага блестящото си присъствие у нас и с творчеството си заявява, че начинът му на изразяване е като тест за интелигентност към публиката. Благодарение на професионалния опит, усилията и таланта на Иван Газдов плакатът добива нов облик по посока на пластика и съдържание, а международните му награди и отличията са много и от различни форуми по света. Според автора плакатното произведение е калейдоскоп, който заслужава многопосочните си и равностойни прояви като последния акорд и възторжения замах на четката, която осигурява "блясъка на емайл на авторския плакат". В монографията си "Авторски плакат" той заключава, че "...другото лице на Графикатурата, паралелна на нея графична област, е авторският плакат". Темата е предмет и на дисертационния труд на професора. Като задава риторичния въпрос "Какво по-добро поле за работа от самопоръчващия се авторски плакат?", той стига до извода, че често този вид става "самоинквизиращ се". Това е така, защото за автора плакатът е игра, но не поръчана от инвеститори или от някой друг, а игра със самия себе си. Авторският плакат е без аналог в световните класификации на плакатното изкуство, създадено и утвърдено от Иван Газдов.

   Със своите тайни в изкуството на плаката, с творческите си находки художникът запознава и студентите в Националната художествена академия в София, където е професор, а в периода 1999-2003 е ректор и дълги години завежда катедра "Плакат и визуална комуникация". В програмата на тази специалност неслучайно плакатът има водещо място. "...То е вследствие на това, че цялостното отношение при измислянето и реализирането на плаката е много разнообразно и съдържа в себе си опорните моменти на другите видове приложна графика" - споделя художникът в "10 лекции за плаката".

   За характерния език на плаката, за особеностите на този вид, за възможностите и ограниченията при него той се спира в книгата "Иван Газдов за плаката", където споделя и други интересни мисли, плод на богатия му творчески опит. Асоциативността и движението в плакатната творба, специфичното фантазиране, както и уникалността на стила "графикатура", са сред темите, за които студентите всяка година научават нещо ново от Иван Газдов. Създател на този графичен стил, досега той има повече от 300 графикатури и няколко цикъла, сред които "Нещо е излишно, нещо не достига", "Игра на силуети", "Черни докосвания", "Графикатури-оригами", "Еротични графикатури", "Кавъркласик графикатури" и т. н.

   И техниката на изпълнение при плаката, и приложната графика са част от обучението в програмата по специалност "Плакат" в Националната художествена академия. Професорът обръща специално внимание на студентите, че е необходимо техниката на рисуване на плакатни творби с много усилия, задачи и упражнения да се превърне в тяхна втора природа, тъй като не се различава от обикновените умения за работа върху хартия и често е пренебрегвана, което води до ограничаване обхвата на изразяване. Различните видове плакат и тяхната специфика - от търговския до авторския, както и различните плакатни експерименти, са също част от школата по "Плакат" .

   В юбилейната си изложба "Човешка КОмедия" през м. октомври 2011 г. в галерия "Академия", в типичния за него закачлив и нестандартен маниер, Иван Газдов поднесе на публиката част от творбите си в честване на своята 120-годишнина - сбор от неговите 65 години, 32 на авторския плакат и 23 - на графикатурата. С оригинално чувство за хумор - неизменна част от неговото изкуство, силно с изящната си линия и синтетичен език, на юбилея си той ни шокира. Този негов своеобразен хумор е лековито биле за душата. Своенравен, провокиращ, в него има и закачка, и ирония. Той е като автора си, който се стреми да гледа на нещата в живота откъм смешната и добрата им страна, активно да прилага скрития си оптимизъм така, че изцяло да го превърне в реалност.
горе