архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
назад
Цонко Генов: Нюансите на усещанията
Дочка Кисьова-Гогова
   През 2009 г. младият художник Цонко Генов се представи за първи път самостоятелно пред публика в София. Преди това има участия в колективни изложби в столицата и различни градове на страната. В самото начало на творческия си път, в който той провокира и преоткрива себе си и света, тази изложба показа неговия поглед за живота и личното му отношение към нещата около нас. Срещите на Цонко Генов с това, което ни заобикаля, го провокират за създаване на творби, обмисляни продължително. В тях, независимо дали контактът със света е доброжелателен или не, той винаги изпитва вълнение от случващото се. Обикновените на пръв поглед неща се превръщат във важни моменти в живота му и прерастват в произведения, в които символът и метафората често имат своето място.

   Сюжетите за своите картини авторът открива в живия живот, като често влага и философски смисъл в тях. Той тръгва от дадена тема или идея, от мисълта за някого или нещо и отразява своите реакции върху платното. Любопитно хрумване, което разработва, е темата за четирите елемента или четирите слоя на природата (въздух, вода, огън, зямя). Тук авторът търси както в тематична, така и в композиционна посока, като живописният израз е втора рамка и е на по-заден план в картината. Всеки един от четирите елемента представя природата по някакъв начин, а основното в търсенето на художника е показване на естественото й присъствие чрез ежедневни, битови случки в живота около нас.
Посредством пластичните възможности на живописта авторът представя събитията, които оказват влияние върху неговата душевност и чувствителността му. Картините според него синтезират това, което ни заобикаля, те са като отпечатък, който остава някъде дълбоко вътре в него.

   Натурата, пейзажът са от съществено значение в композициите на художника, повечето от които са направени така, че вграждат природата или елементи от нея. За него тя е катализатор, който зарежда творческото му въображение. Колоритът за автора е важен и може да отрази настроение или чувство. Няма любим цвят и всеки цвят би могъл да го привлече. Смята, че нюансите на усещанията лесно могат да бъдат изразени чрез цветовете.

   Преди две години Цонко Генов защитава магистратура в специалност живопис в Националната художествена академия в София при проф. Андрей Даниел. От именития ни художник младият автор черпи нови възможности за пластичен изказ и една свобода. Свобода, от която има нужда всеки млад творец в търсене на себе си, на собствен стил и начин на изразяване. Художникът работи не само в маслена техника, а и в техниката на пастела, прави и графика.

   Независимо какво рисува - хората, които го впечатляват с нещо, природата, предметите около него - той винаги пречупва през собственото си виждане това, което го привлича. Птица, летяща в небето, жена, вперила поглед в далечината. Сини парчета стъкло с формата на части от човешка глава, момиче, загледано в безкрайната морска шир, са тези "моменти", които Цонко Генов "хваща" и отразява в картините си. Така успява да се докосне до емоциите на зрителя, да го накара да се вгледа в творбите му, да намери прекия път до сърцето му.
горе