архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
АТЕЛИЕ стр.68, бр.2, година XII, 2005г.
Денко Колев : Двуизмерната рисунка - духовна наслада
    Роден в София, 1961 г. 1981 г. - завършва средно художествено училище. 1989 г. - завършва Художествената академия. Преподавател в катедра “Рисуване и моделиране” на Архитектурния факултет на УАСГ. От 1994 г. - член на Съюза на българските художници.


Самостоятелни изложби

1995 г. - t‘Kunsteneerke Valkenburg - NL
1998 г. - Галерия “Стълбата” София
1999 г. - Onderbanken Art Fair-Limburg - NL
2001 г. - Галерия “Артамонцев”- София
2002 г. - Galerie De Granzolder Haaksbergen - NL
2003 г. - Galerie Beeld & Aambeld Enschede - NL
2004 г. - Галерия “Теа” - София (трима автори)
2004 г. - Галерия “Мургаш” - София.


В творчеството на много художници рисунката е просто преходен етап при създаването на произведение на изкуството. За Денко Колев обаче рисунката е много повече от заготовка, скица на една творческа идея. Той я възприема като мисъл, а рисуването като специфично мислене.
В процесa на изграждане на рисунката като самостойно художествено произведение авторът съсредоточава своите усилия в анализирането и разработването на абстрактни композиции, ограничени в двуизмерното пространство. Спонтанното, стихийно и емоционално изразяване е подчинено на логично и добре премислено организиране на отделните елементи на композицията - точка, линия, петно, цвят, мазка, знак. Чрез вътрешните взаимоотношения и съпоставяне на тези компоненти на рисунката едни към други, възползвайки се от възможностите на различни техники и материали, Денко Колев постига внушения за статичен баланс, ритъм, равновесие, насочено движение, хармония. Ефектът на всеки художествен замисъл е подчертан от богатите, често пъти контрастни, наситени цветови нюанси. Пласт след пласт пред погледа ни се разкриват картини със силно монументално звучене, създаващи илюзия за стенописни творби.
Когато 3D-измерението е почти маниакално търсен ефект за мнозина, Денко Колев ни показва, че в областта на двуизмерната рисунката има още предизвикателства и възможности за експеримент и разкриване на едно друго измерение - на естетическата и духовната наслада.Структура
54/65 см, смесена техника,хартия

Две направления
50/61 см,смесена техника, хартия


Равновесие
58/72 см, смесена техника, хартия

Движеща се равнина
50/61 см, смесена техника, хартия


Дистанция
58/72 см, смесена техника, хартия

Баланс
50/61 см, смесена техника, хартия
горе