архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
АТЕЛИЕ стр.64, бр.2, година XII, 2005г.
Яким Дейков и неговата формула за съживяване
   За Яким Дейков (професионален реставратор по образование) празното платно е истинско предизвикателство. То не се нуждае от освежаване или корекция, а очаква да бъде изпълнено с нов живот. То дава свободата на реставратора да изяви и себе си като творец, да придаде форма и плът на своите идеи и емоции. В своето ателие Яким Дейков създава произведения на базата на натрупаните познания и опит за различните стилове, техники и материали. Както при реставрацията на едно платно или фреска знае точната “формула” за нейното съживяване, така в свои картини той съумява да приложи подходящата техника и похват по пътя към най-сполучливото разкриване на своя творчески замисъл. Така пейзажите му се изпълват със сила и простор, с усещане за твърдостта на скалата и прохладата на небето. Голото женско тяло е нежно, чувствено и примамващо.
Мечта на всеки реставратор е да се докосне, да работи с едни от най-известните световни образци на изкуството. Засега Яким Дейков няма тази възможност. В някои от своите платна той смело включва композиционни решения и образи от картини на известни европейски художници (Веласкес, Леонардо и др.). Поставени в различен времеви, културен и визуален контекст, тези “цитати” са своеобразна интелектуална игра, отправено предизвикателство както към публиката, така и на автора към самия себе си за възможността ни да изграждаме мостове от миналото към бъдещето в света на изкуството.
Яким Дейков е роден през 1965 г. в София. През 1990 г. завършва НХА “Николай Павлович”, специалност “Консервация и реставрация”, а през 1995 г. - “Педагогика на изобразителното изкуство” като СДК в СУ “Св. Климент Охридски”. От 1996 г. е преподавател в катедра “Рисуване и моделиране” към УАСГ. Главните му интереси и реализации са в областта на живописта, стенописната реставрация, както и проектиране и декорация на църковни пространства. В “палитрата” му са застъпени повечето основни техники (акварел, масло, темпера, акрил), а в творчеството - “класически” жанрове като пейзаж, портрет, фигурална композиция и други. Борави със “средствата” на различни стилове, някои от творбите му са определими като “постмодерни”.Аз съм Пътят...
Сюрреалистичен етюд,
50/60 см, м. б.,
платно

Еризихтон,
или Овидиева алегория на консумацията,
120/80 см,
акрил, м. б., платно


Почит към Веласкес,
40/40 см, м. б., платно

Изгрев в Рила,
70/70 см, акрил, платно


Ангиари,
50/60 см, м. б.,платно

Рила. Мальовица.
Кубистичен етюд,100/70 см, м. б., платно
горе