архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
АТЕЛИЕ стр.68, бр.1, година XII, 2005г.
ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ТЪКАНИ НА ВЕРА ИЛИЕВА
ДОЧКА КИСЬОВА-ГОГОВА
   В творбите на Вера Илиева откриваме търсенията на един млад автор по посока на съвременното разбиране зa художествена тъкан. Родена в Чипровци, люлка на тъкачни традиции, тя научава тънкостите на артистичния текстил от своите преподаватели в гимназията в родния град - Владимир Овчаров и Лиляна Чаушева. След завършване на Педагогически институт, започва своята дейност на преподавател, като контактите й с децата носят любопитни и приятни зa нея моменти. Съвместно с Центъра зa работа с деца и Сдружение “Духовно огледало” от 1998 година художничката работи по програма с община Чипровци и ръководи кръжок по текстил (килимарство). Той постепенно прераства в Школа по текстил, която от 2003 година се премества в София, в Дом на културата “Красно село”. Тази дейност я учи на търпение. Вера Илиева предава на учениците си знанията и стремежа зa запазване на връзката с традицията. От нея те научават историята на чипровските килими, етапите на това
“Живот”, смесена
техника, 110 х 86 см
развитие, сложността на фигурите и тяхната символика, подробности зa материала, от който са направени. Децата изработват на своите демонстративни станове малки пана и ги показват на изложби - София, Пловдив, Чипровци, Монтана. Имат успешно представяне и на пленер в град Фериере (Италия). От своята учителка те се учат на различни техники на тъкане: гладка, релефна тъкан, втъкаване на нишки от изкуствена материя и т. н.
“Любов”, класическа
техника, 92 х 78 см
   Активна и търсеща личност, Вера Илиева създава произведения, които отразяват светоусещането й и творческите й възгледи зa текстила. В самото начало на работата си като художник тя следва традиционни мотиви и цветови съчетания, но постепенно насочва вниманието си и към по-съвременно и модерно търсене. По отношение на формата обикновено се придържа към правоъгълните размери, които преминават понякога в квадратни и много рядко са неправилни. Тя работи предимно с вълна и памук, а представите й за текстил са свързани с изображението върху текстилната тъкан и в някаква степен се доближават до живописта. Понякога изобразителните елементи са фигурални, друг път - абстрактни, има и такива с декоративен характер. В цветова посока се спира както на пастелните, така и на ярките и наситени цветове, които придават на творбите й особена свежест. Често използва контраста между тоновете, за да подсили звученето на един или друг цвят.
“Майчинство”, гладка техника,
78 х 57 см
   Участието й в различни изложби започва веднага след завършване на средното й образование в началото на 90-те години на XX в., а самостоятелни експозиции показва в галерия “Форми” през 2002-ра и в галерия “Орхидея” през 2004 г.
“Танц”, гладка класическа техника,
90 х 70 см
“Силует”, гладка класическа
техника, 103 х 61 см
горе