архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене

 ИНТЕРВЮ  Интервю с г-н Петер Сиярто - мини-
стър на външните работи и
външноикономическите
връзки на Унгария
 Интервю с Н.Пр.Текла Харангозо -
посланик на Унгария
 Интервю с г-жа Дьорди Димитров - директор на
Унгарския културен институт
 ДОСИЕ  Визитка - основни факти и цифри
 Икономиката на Унгария
 ОБЩЕСТВО  Унгарската революция и борбата за
свобода от 1956-та
 Историята на Вишеградската група
 Дунавска стратегия - интервю с д-р Мартон Мехеш,
мениджър по култура
 Hungarikum или символите на Унгария
 Марк Кинчеш - Унгария: 1100 години в
сърцето на Европа
 ГРАДОВЕ  Дебрецен, Кечкемет, Секешфехервар,
Дьор, Егер
 КУЛТУРА  Унгарски хоризонти в България
 Неуморно отдаден, непреходно велик:
225 години от рождението на най-великия
унгарец и ролята на граф Ищван Сечени в
създаването на модерна Унгария
 Великият Бела Барток: 135 години от
рождението му
 „1956-та“ като тема на унгарското кино
 Театър и театрални представления в Унгария
 Льоринц Чернюш - Архитектът Имре Маковец
 Тимеа Каркиш - Изкуството на мозайките
 Анна Долани - Представянето на унгарските
майсторки на пачуърка в България
 Жужа Керестеш - Живопис от плат и конци
 Синагогите в Централна и
Източна Европа (1781 - 1944)
 АРТ  Виктор Вазарели: 110 години от
рождението на пионера на
оптико-кинетичното изкуство
 Тивадар Костка Чонтвари,
художник на видения
 ТРАДИЦИИ  Характерни унгарски народни
инструменти
 Посланието на красиво подредената
коледна трапеза
 ЛИТАРТ  Ласло Наги
 Ищван Вьорьош
 Шандор Мараи
 Имре Оравец
 Янош Лацкфи
 ФОТОАТЕЛИЕ  Янош Ейферт - За мен фотогра-
фията е игра...
 АТЕЛИЕ  Киро Мавров
 Никола Колев