ФОТОАТЕЛИЕ, бр.6, стр.2, година VII 2000г.

 

ВЕЛКО АНГЕЛОВ

Велко Ангелов е роден през 1964 г. в София.
От 1987 г. работи в БНТ като асистент оператор.
През 1990 г. започва кариерата си като репортажен фотограф. Работи последователно за вестниците “Континент”, “Подкрепа”, “Капитал”, а в момента е завеждащ отдел “Фотографи” на вестник “24 часа”.
Участвал е в “Салон на политическата фотография” (1997 г.), “Обща фотографска изложба” - Галерия “АВЕ” (1998 г.), годишна изложба на “Българско фотографско стружение” (2000 г.) и други фотографски излжби.
В началото на 2000 г. представя самостоятелна изложба посветена на войната в Косово.
Негови репортажни фотографии от различни събития у нас и в чужбина са публикувани в изданията: “Шпигел”, “Европейски Бизнес Център”, “Херолд Трибюн”.