ФОТОАТЕЛИЕ бр.4, стр.45, година IX 2002г.

КШИЩОФ ГЕРАЛТОВСКИ

Роден е във Варшава на 10.VIII.1938 г.
През 1956-1960 г.- завършва Медицинска академия, а през 1961-1964 г. - Висшата школа за филмово
изкуство в Лодз. Член е на едни от
най-елитните фотографски дружества.
С черно-бяла експресивна фотография авторът започва да се занимава през 60-те години, за да може три десетилетия по-късно да започне експеримента с цветни портрети. Търсенията на твореца ясно личат в работите му, в които той последователно и съзнателно елиминира елементи, свързани с професията или интересите на фотографирания обект или пък се намесва в личността, използвайки грим. Безспорно голямата стойност и уникалност на творчеството на Кшищоф Гералтовски се дължи на непрекъснатото експериментиране и стремежа да намери крайната формула на портретната фотография.
В продължение на десетилетия, верен на принципа
"само хората си струват максималните усилия", е
увековечил върху близо 80 хиляди негатива портрети, съставляващи неповторима колекция, озаглавена от автора "Поляци от съвремието".
Благодарение на характерния си стил Гералтовски е
създал собствена визия за фотографирания обект.
Този стил се гради на драматургията на образа, получен чрез засилване на някои характерни черти или просто чрез известно окарикатуряване на фотографирания обект, най-често на лицето, а по-рядко на цялата фигура.
Фотографии от Кшищов Гералтовски притежават музеи, университети, библиотеки и частни
колекционери по света и в Полша. Участва в множество сборни и индивидуални изложби както в Полша, така и в чужбина.

Лешек Балцерович, икономист Дагмара Шеминска, модел
Чеслав Милош, писател Кшищоф Янек, политик