ТРАДИЦИИ бр.5, стр.41, година IX 2002г.

Стъклените пластики
на Ангелина Павлова

Дочка Кисьова-Гогова

Когато се докоснеш до стъклените пластики на Ангелина Павлова, ти се иска да научиш нещо повече за нея и изкуството на стъклото. Тя започва обучението си в Софийската художествена академия при проф. Георги Коларов. След конкурс продължава образованието си в престижната, световноизвестна чешка школа на стъклото в Прага - UMPRUM, при проф. Станислав Либенски (1921-2002). През последните тридесет години той обучава мнозина от българските художници, които работят в областта на художественото стъкло. Ангелина Павлова е неговата последна българска студентка. Чешката школа се отличава с прецизното и здраво формотворчество, основано на традиционни и нови технологии. Във Вроцлав - центъра на полското стъкло, където блестят имената на проф. Хорбови и проф. Кичура, тя продължава своето образование и се дипломира. Именно там разбира огромните възможности на стъклото като материал на бъдещето.
Стъклото притежава невероятни пластични качества и основното му предимство е прозрачността. В своите творби художничката разкрива красотата на плътните обеми, които чрез възможността да пропускат светлина създават вълнуващи метафори, трайни пластични образи и значими художествени обобщения. Тя дава пример как от аморфния продукт, създаден чрез ерозия на земната повърхност, преминал през огън и вода, може да се създаде красота. А сетне идва и възможността за обработка и съчетаване на различни елементи и техники - гравиране, наслояване, ламиниране, огъване, издухване, затапяне.
Ангелина Павлова създава своите пластики, като използва техниката "pate de verre", позната още от древния Египет и достигнала съвършенство в годините на сецесиона във Франция. Най-забележителният автор, който постига изключително изящество в тази техника, е френският художник Емил Гале.
При всяко изкуство се изискват познания в занаята, но може би в най-голяма степен при работата със стъкло. Едва след това, се превръща в средство на мисълта. Защото работата с него е и начин на мислене. Чрез стъклените пластики художничката представя възгледа си за света, своята естетика и отношение към материала. Свързва в една композиционна схема архитектурата, живописта и скулптурата, пречупва ги през толерантността на стъклото, за да станат знак в пространството. Насища ги с отношения между светлината и сянката, между пълното и празното, с непрекъсната възходяща градация на релефите.
Ангелина Павлова има редица успешни изяви у нас и в чужбина - няколко самостоятелни изложби и участия в множество общи. Дейността є в чужбина е свързана и с проекти, конкурси, симпозиуми и семинари. За своето творчество е получавала и награди, а произведенията є са собственост на частни колекционери и държавни институции в редица страни с традиционно отношение към изкуството на стъклото - Германия, Норвегия, Австрия, Холандия, Испания. Тя принадлежи към т. нар. "нова вълна" в художествената работа със стъкло. На IV международно биенале в Мунстер (Германия) - "Glassplastik und Garten", проведено в периода 7 юни - 7 юли 2002 г., получава специалната награда на журито за най-добра малка пластика - изключително признание не само за нея, но и за българското изкуство.
Художественото стъкло продължава да удивлява с магията, която носи в себе си. Тази магия откриваме и в стъклените пластики на Ангелина Павлова, наситени с много поезия и музика.