МАЙСТОРИ, бр.4, стр.30, година VII 2000г.


ВЛАДИМИР ГАЖОВИЧ

Владимир Гажович е роден на 9 ноември 1939 г. в Братислава. През 1967 г. завършва Художествената академия в Братислава при проф. Винцент Хложник. През 1967 г. е асистент в Художествената академия в Братислава по специалност "Графика" при проф. Хложник. През периода 1969-70 г. е удостоен с "Хердерова награда" - стипендия на Академията за изобразителни изкуства във Виена, при проф. Мелхер. През 1975-76 г. илюстрира "Метаморфози на Овидий" - цветни литографии. През 1979 г. има тримесечен стаж в Художествената академия в Амстердам, а през 1981 г. специализира в САЩ /Чикаго, Вашингтон, Ню Йорк/.Печелил е награди на изложби в Братислава, Малборк, Лайпциг, Краков, Бърно, Филаделфия, Любляна, Канагава, Токио, Варна, Белград, Стокхолм и др. През 1982 г. и през 1988 г. е направил самостоятелни изложби в България, гр. София. Владимир Гажович живее и твори в Братислава, Словакия


ПРИНЦЪТ НА СЛОВАШКАТА ГРАФИКА


Мавърска синя мадона, 1987г., 150х760mm комбинирана техника
Владимир Гажович е изключителна личност, която принадлежи не само на словашката, но и на европейската култура. Неговите литографии ни пренасят в един чуден, изтънчено-интелектуален свят, корените на който започват в края на 60-те години - от експресивната ориентация на неговия професор Винцент Хложник, през фигуративната фантазия на автора, със съвършеното познаване на магическия реализъм на Виенската школа, пречупени през призмата на личното му възприятие на света.
Гажович е забележителен майстор на литографията с характерните за него финес, изящност, прецизна работа, любов към детайла и самодисциплина, които водят до великолепно изпълнение на идеите му. Сякаш човешка ръка не е докосвала творбите на Гажович, а ги е ваял някакъв вълшебник.
Творческото си вдъхновение художникът черпи от историята на човешката цивилизация - от античния свят до нашето съвремие, от литературни първоизточници и философски посланиия.
Човекът застава в центъра на неговото изкуство, като че излиза на сцена, потънала в магическата атмосфера на поетичното тайнство. А чрез сложна символика, метафори, асоциативни фрагменти и гротески, ирония и самоирония, творецът открива всички пластове на човешките изживявания. Един по-задълбочен поглед в графичните цикли ще ни убеди, че Гажович не е премълчал абсурдите на съвременното общество, като кариеризъм, алчност, подлост, скепсиз и жесток фалш. Но наред с това той показва, че има и други измерения на човешката личност - искреност, вяра, любов, положителна енергия, духовност и творческо търсене. Това е видно в множеството прекрасни екслибриси и малоформатни графики.
Владимир Гажович е наречен "принц на словашката графика".Неговият царски жезъл тежи с 50 самостоятелни изложби и над 40 награди от словашки и високи международни графични форуми - от единия до другия край на земното кълбо. Това е голямо признание, което художникът напълно е заслужил.