ХЕРАЛДИКА, бр.4, стр.29, година VII 2000г.

СРЕБЪРНИТЕ КРЪСТОВЕ
В ДЪРЖАВНИЯ ГЕРБ НА СЛОВАШКАТА РЕБУБЛИКА


1. Византийска монета, сечена по времето на византийския император Михаил III (842 - 867)


2. Монета с патриархални кръстове, сечена в Нитра от принц Бела (1048 - 1060 г. )


3. Декорация на щита на крал Бела III (първи национален герб от 1190 г.)

4. Декорация на щита на град Жилина от XIII век
Византийските религиозни и политически символи са познати в Словакия още през IX век поради засиления интерес на византийския император Михаил III към тази средноевропейска държава. Патриархалните кръстове от IX век върху монетите на владетелите от Нитра преминават по-късно в Първия национален герб от 1190г. (крал Бела III). С течение на времето към патриархалните кръстове са прибавени три сини хълма като символи на планинска Словакия. Те се появяват и в националния герб на Чехословакия от 1920 г. заедно с чешкия лъв. От 1.I.1993 г. държавният герб на независимата Словашка република представлява преминалите през вековете патриархални сребърни кръстове, поставени върху трите сини хълма на червен фон.

5. Декорация на щита на град Зволен от XIII век

6. Печат, използван от Словашкия национален конгрес по време на революционните години 1848 - 1849 г.

7. Национален герб на Чехословашката Република от 1920 г.

8. Национален герб на Чешката и Словашката Федеративна Република 1990 - 1992 г.

9. Национален герб на Словашката Република

10. Националното знаме на Словашката Република

12. Личен герб на президента на Словашката Република

11. Национален печат на Словашката Република