ВИТРИНА BG бр.3, стр.48, година IX 2002г.

Как са открити мощите
на Св. Кирил

Монсиньор Леонард Бойл, префект на Ватиканската апостолическа библиотекаГробът на Св.Кирил в базиликата "Сан Клемент" в Рим
На път от Рим за България прелетяхме със самолет над Солун и аз за първи път видях с очите си Охридското езеро. В този момент сърцето ми почна да бие учестено. Вече четири десетилетия аз проучвам делото на Св. Кирил и на Св. Климент Охридски, а то е свързано с българите.
Аз отидох в Рим в началото на февруари 1955 г. Две седмици по-късно видях за първи път представители на българската нация, които бяха дошли в базиликата "Св. Климент", за да почетат паметта на Св. Кирил. Имам университетско образование по история и се заех да издирвам из различни архиви материали за историята на базиликата.
Открих в Държавния архив доклад на един адвокат от 1798 г. По същото време Рим е окупиран от французите. Ирландските монаси, които са идвали в базиликата - както продължават да живеят там и до днес - са изгонени от нея, като остава само един-единствен монах. Французите искат да отнесат всички реликви със себе си и да построят върху развалините на базиликата път към църквата "Сан Джовани ди Лутерано". Не успяват да сторят това, обаче почват да изнасят реликви от църквата. Документът, който аз открих в архива, всъщност засягаше съдбата на мощите на Св. Кирил.
Един ден видях в някакъв магазин неизвестна литография на базиликата "Св. Климент". Тя бе свързана с Лоренцо Античи Матей - един от хората, спасили базиликата от унищожаване, той от своя страна бе свързан с църквата "Сан Джовани ди Лутерано". В тази църква намерих доклада на Лоренцо Матей по повод прехвърлянето на мощите от базиликата. В него той потвърждаваше със сигурност, че сам е преместил мощите на Св. Кирил в църквата "Сан Джовани". Но в самата църква нямаше никаква следа от тях. Тогава потърсих наследници на тази известна аристократическа фамилия. На 21 юли 1963 г. те ми разрешиха да разгледам техния архив.
 
Св. Кирил, мозайка при гроба му в базиликата "Сан Клементе", aвтор Любомир Далчев. Св. Св. Кирил и Методий. Мозаечно пано при гроба на Св. Кирил в базиликата "Сан Клементе".
В него не открих нищо, което засягаше моето дирене. Сетне от любопитство влязох да разгледам семейния параклис. В него се съхраняваха всякакви реликви. Върху една кутия съзрях надпис на латински "Мощи на Св. Кирил". Кутията бе запечатана лично от самия Лоренцо Матей.
Славяните в Рим бяха силно развълнувани от моето откритие. На славистичен конгрес в Залцбург след няколко месеца аз го представих официално.
Шест месеца след това аристократическата римска фамилия подари мощите на Св. Кирил на папа Павел VI и те бяха тържествено погребани под олтара на Св. Кирил в базиликата "Св. Климент".
Сам бях изненадан от себе си, че успях да осъществя толкова важна мисия.
През лятото на 1974 г. бях натоварен да следя за поставянето на мозайката върху стената срещу гроба на Св. Кирил. Културният аташе при българското посолство ми помагаше. На другия ден предстоеше посещение на български държавник. В полунощ ние успяхме да завършим монтажа на мозайката. Изпихме с работниците и аташето по глътка руска водка, преляхме гроба на Св. Кирил, така да са каже. Работниците запяха някаква песен. Аз запитах аташето, какво пеят те. Той ми отговори: "Пеят химна на Кирил и Методий!..."