АТЕЛИЕ бр.2, стр.36, година IX 2002г.

галерия
"Възраждане"

Галерия "Възраждане" към едноименното читалище в старинен Пловдив е създадена на 5.IХ.1995 г. и се ръководи от Красимира Алексиева, като от 1997 г. тя работи в тандем със сина си - Сим Алексиев.
Оттогава са осъществени към 140 изложби с автори от цялата страна. Галерията е профилирана на тема "Тялото", като са организирани пет годишни общо български експозиции и много индивидуални такива на най-добрите и интересни художници по темата. Разполага се с богата колекция по темата и с още над 150 картини в други жанрове.
Предпочитани са фигуративната живопис и пластика в стиловете реализъм, хипер- и фотореализъм, наив, примитив и др.
Ценим художника-рисувач. Също правим изложби на графика и имаме добра графична сбирка.
Издания на галерията са: албум на галерията с 50 български автори и каталози на Димитър Лалев, Матей Матеев и доц. Владимир Генадиев.
Постоянно присъствие в галерията имат художниците: Димитър Лалев, Кеазим Исинов, Виолета Радкова, Владимир Генадиев, Димитър Буюклийски, Димитър Рашков, Полина Кръстева, Кирил Божков, Юлиян Йорданов, Генчо Денчев, Димитър Войнов-син и др.
Галеристите


Полина Кръстева
“Часът на росата”,
м.б., пл. 15х25 см.
Виолета Радкова, “Ухание на дюля”,
м.б. пл. 55х60 см
Димитър Войнов - син, цикъл “Благовещение” 2001 г. - 60ь50 см, м.б. пл. Владимир Генадиев
“Танц” 2001 г., 30х42 см.