ФОТОАТЕЛИЕ ЕВРОПА, бр.2, стр.20, година VIII 2001г.

ДА СЪЗДАВАШ ЧРЕЗ РЕАЛНИ ОБРАЗИ МАГИЧЕСКА АТМОСФЕРА


През седемте години на своето съществуване в рубриката си "Фотоателие" списание "Европа 2001" е предоставяло страниците си на повече от двадесет български и чуждестранни фотографи.
Петър Божков, Шаварш Артин, Петър Абаджиев, Гаро Кешишян, Любомир Клисуров, Явор Попов, Зафер Галибов, Ангел Цветанов, Надежда Чипева, Петър Петров, Велко Ангелов и Даниела Петрова са дванадесетте български фотографи, които до този момент са били част от рубриката и чиито фотоси бяха представени на общата фотографска изложба, организирана от списанието.
В подбора и същината на фотографиите бе потърсен един съвременен начин на възприемане и пресъздаване на живота, както и възможността да се установи диалог между различни като светоусещане автори.
В изложените 24 творби (по две от всеки автор), са отразени житейската философия и специфичната естетика на техните създатели. Тези на пръв поглед толкова различни натури - като светоусещане, като възраст, като стил на изразяване, като естетическа концепция, като подбор на темите - имат нещо много общо. А то е, че всеки един от представените фотографи е успял да прекрачи онази граница, след която фотографията от професия се превръща в изкуство. Изкуството да създадеш чрез реални образи магическа атмосфера. И няма значение как заключеното във фотоса послание ще достигне до своята публика - под формата на снимка, на отпечатък или на дигитално копие. Технологиите са създадени, за да разширяват възможностите за общуване и да облекчат диалога "творец - публика", а тъй като фотографията е визуално изкуство, съзерцанието е най-голямата награда, а изразът "Иди и виж" - най-добрата препоръка.


Списание "Европа 2001" изказва специална благодарност на
Цветно студио "ДЕДРАКС" и HEWLETT-PACKARD,
които осигуриха дигиталните отпечатъци на фотографиите и по този начин направиха възможно осъществяването на изложбата "Фотоателие Европа".


Петър Божков

Гаро Кешишян

Любомир Клисуров

Велко Ангелов


Петър Абаджиев


Шаварш Артин

Зафер Галибов


Петър Петров

Явор Попов

Ангел Цветанов

Надежда Чипева

Даниела Петрова