КОНКУРС, бр.2, стр.1, година VIII 2001г.


Списание "Европа 2001" обявява
КОНКУРС
за дебютна книга - поезия

За участие се допускат студенти, които имат отпечатани стихотворения в литературния печат. Ръкописите не трябва да надвишават 50 стандартни машинописни страници. Срокът за представянето им в редакцията на списанието е 01.07.2001 г. Журито ще присъди 3 награди. Наградените ръкописи ще бъдат издадени.
за фантастичен разказ в размер не повече от 5 стандартни машинописни страници. Срокът за получаване на разказа на адреса на редакцията е 1.VI.2001 г. Ще бъдат присъдени три награди:

Наградените разкази ще бъдат отпечатани на страниците на сп. "Европа 2001" и на авторите ще бъдат осигурени контакти с издатели.

Ще има и поощрения.
I - 500 лв.,
II - 300 лв.
III - 100 лв.


Редакцията пожелава успех на всички, които ще имат куража да участват в конкурсите!
Адрес:

София 1504, ул. "Сан Стефано" 25,
тел. 02 435315, e-mail: euro2001@online.bg