архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ВИТРИНА стр.28, бр.1, година XIV, 2007г.
Пищната делта на Еврос


   Величествената легендарна река на Балканите Марица-Мерич-Еврос и нейните притоци създават един чуден ландшафт с уникално разнообразие и естествена красота. В България от Маричините езера в Рила извира р. Марица, изминава 322 км в България (от обща дължина 525 км) и достига границата с Турция при Капитан Андреево. В Турция реката се нарича Мерич. От Турция влиза в плодородна зелена равнина в североизточния край на Гърция в едноименната префектура Еврос. Някога траките я наричали Хеброс и оттам е дошло името на реката на гръцка територия. Река Еврос се влива в Егейско море край град Александруполи чрез богата и забележителна делта с площ от 200 кв. км и екосистема от интернационално значение. Тя е една от най-важните мочурливи територии в Гърция и Европа с бавно течащи води, с множество красиви лагуни, плитки крайбрежни тръстикови езера, пясъчни дюни, блата, солници, мочурища, райони с прясна вода, сезонни тресавища и канали с вкоренена водна цъвтяща растителност.

   Биорезерватът в делтата е уникален и с благоприятното си географско разположение. Климатът е средиземноморски. На сравнително малка площ в защитената зона се срещат повече от 350 вида растения, 46 вида риби, 40 вида животни, 28 вида земноводни и влечуги. От всичките 422 вида птици в Гърция тук са описани 316. Значението на делтата е много голямо за миграцията и презимуването на много видове птици. Голяма част от мигриращите птичи ята долитат през пролетта и есента. Някои използват делтата, за да направят престой за почивка по време на полета си от Европа за Африка и обратно. Най-малко 77 вида гнездят и снасят тук, 145 вида зимуват в мочурищата.

   Делтата е развъдник на редки и застрашени видове. Открояват се чапли, лебеди, няколко вида патици, лопатарки, далматински и сребърни пеликани, фламинго, чайки и др. Присъствието на Slender-billed е изключително, тъй като птицата е една от най-редките в света.

   Префектура Еврос е най-северната и една от най-големите в Гърция. Геополитически тя е североизточна граница на ЕС с национално и транс-европейско значение. С необикновената си красота делтата на реката е най-притегателният обект в префектурата и е причина за сериозното развитие на природния туризъм. Земята се използва за пасища, селско стопанство, лов и риболов. Правят се сериозни инвестиции в областта на инфраструктурата, благоустройството и туризма. Тук туристите могат удобно и сигурно да пребивават и да получат високо качество на услугите, изразено в ниски цени, топло гостоприемство, специална храна. В близост е пристанището на административния център на префектура Еврос Александруполи, само на няколко километра западно от устието на реката в подножието на планина Овчарица (Цопан).

   Опазването на околната среда във влажните райони на пълноводната Еврос е първостепенна задача на хората тук и не признава граници и интереси. Това дава възможност както за регионално развитие, базирано на екотуризма, така и за по-мащабни проекти, свързани с опазване на околната среда.
По материали на чуждия печат
Състави:
Венета Генчева
горе